herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

19 Po/IX/USC-19 Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 - lecie)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).
Do wglądu: aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, dowody osobiste małżonków.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pokój nr 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211.
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni.

Podstawa prawna

Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.