herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/VII/USC-04 Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania za zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Załączniki: dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku PDF

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211 
email: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa: 39,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – maksymalnie do 30 dni. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Gryficach w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.