herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

22 Po/VII/WNOŚ-22 Zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury technicznej

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek Pobierz wniosek w pliku Word
- załączniki: 1 egzemplarz mapy z określeniem lokalizacji projektowanej infrastruktury.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

Art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
Art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizcja: 15.11.2017 r.