herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

05 Po/VI/WNOŚ-05 Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek
- dokument potwierdzający własność nieruchomości
- jeden egzemplarz mapy z określeniem nieruchomości rozgraniczonej

Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku PDF

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu, od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, oraz decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od złożenia wniosku i do 30 dni od złożenia dokumentacji geodezyjnej przez geodetę.

Podstawa prawna

Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Dodatkowe informacje, uwagi

Po złożeniu wniosku, Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.