Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

05 Po/VI/WNOŚ-05 Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku Word
- dokument potwierdzający własność nieruchomości
- jeden egzemplarz mapy z określeniem nieruchomości rozgraniczonej


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242 fax. 91-38-53-207


Opłaty

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu, od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, oraz decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu).


Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od złożenia wniosku i do 30 dni od złożenia dokumentacji geodezyjnej przez geodetę.


Podstawa prawna

Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

 


Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po złożeniu wniosku, Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

aktualizacja: 15.11.2017 r.