herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

15 Po/VI/WOA-16 Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Gryfice

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
Załączniki: oryginał uprawnienia.

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc
Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu. Do 90 dni w przypadku postępowań wszczętych z urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu ww. uprawnienia stała się ostateczna.