herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/VII/WOA-02 Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument dostępny w Wydziale Ogólno-Administracyjnym, pok. 230.

Załączniki:

  • zgodę organizatora imprezy,
  • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy).

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 230 tel. 91-38-53-218 fax. 91-38-53-207
 

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń czyli:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 16.11.2017 r.