herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

Rejestr zamówień

Rejestr zamówień jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa wykonawcy Opis zamówienia Pracownik Umowa Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
PI.272.1.2017.OB 2017-01-03 2017-06-24 2017-06-24 Bogdan Kukier Maxel, ul. 1 Maja 78, 19-335 Prostki Autorski koncert estradowy Olga Bujanowska (PI) Umowa 0.00 6540.00 0,00
PI.272.2.2017.OB 2017-01-11 2017-01-15 2017-01-15 Audio Company, ul. Królowej Jadwigi 37/13, 70-261 Szczecin Realizacja koncertu Olga Bujanowska (PI) Umowa 0.00 2900.00 0,00
PI.272.3.2017.OB 2017-01-11 2017-01-15 2017-01-15 "Jary OZ Managenent", ul. Grunwaldzka 48/4, 81-754 Sopot Krzysztof Jaryczewski Wykonanie programu artystycznego Olga Bujanowska (PI) * warunki umowy zastrzeżone Umowa 0.00 0.00 0,00
WPG.272.01.01.2017.MK 2017-01-18 2017-02-01 2017-12-31 Firma Usługowa-Włodzmierz Żądło, ul. Rapackiego 15/5, 72-300 Gryfice Konserwacja 767 punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Gryfice Monika Kusiakiewicz (WPG) Umowa 0.00 34100.00 0,00
WOA/2600/02/2017CG 2017-01-16 2017-01-16 2017-12-31 Partner XXI-Pik, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych Celina Grzybowska (WOA) Umowa 21000.00 0.00 0,00
WPG.272.01.01.2017.GS 2017-01-04 2017-01-04 2017-04-06 ZUBWiT "MĘTLOWIE"- Cezary Metel i Dariusz Mętel, ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "Przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 1522563.49 0,00
WOA.2600.01.2017.CG 2017-01-16 2017-01-16 2017-12-31 "Japogar" S.J. ul. Kościuszki 36, 72-300 Gryfice Sprzedaż i dostarczanie środków czystości Celina Grzybowska (WOA) Umowa 12000.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.1.GKRPA.2017.T 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Agnieszka Mitrowicz, ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) *z tytułu wykonania zlecenia zostanie zapłacone wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł za jedną godzinę zajęć, w ilości 3 godzin tygodniowo. Miesięczny koszt prowadzenia zajęć wyniesie 720,00 zł brutto. Umowa 0.00 0.00 0,00
WOA.8140.1.GKRPA.2017.DC 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w 2017 roku Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 150000.00 0,00
2151.10.2017.GKRPA.10 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Wiesława Studzińska Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.6.2017.GKRPA.5 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Dorota Śnigurowicz Pełnienie opieki pedagogicznej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy oraz sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.5.2017.GKRPA.8 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Anna Finik Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.4.2017.GKRPA.4 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Teresa Łukaszewska Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie oraz nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.2.2017.GKRPA.2 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Jolanta Zinger Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej w Gryficach przy Szkole Podstawowej Nr 3 Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.1.2017.GKRPA.1 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Monika Lal Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.GKRPA.2017.D 2017-01-10 2017-01-01 2017-12-31 Gryickie Stowarzyszenie Klub Abstyneta Rega, ul. W. Polskiego 23, 72-300 Gryfice Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice-prowadzenie klubu abstynenta Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 21510.53 0,00
WNOŚ.272.1.2017.MJ 2017-01-13 2017-01-13 2017-12-31 Rzeczoznawca Majatkowy - Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów Wyceny nieruchomości Marek Jędraszewski (WNOŚ) Umowa 0.00 30000.00 0,00
2150.3.2017 2017-01-13 2017-01-16 2018-01-15 Krystyna Stawicka Prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Gryficach Karina Markowska (WOA) Umowa zlecenie 0.00 6000.00 0,00
WOA.1333.2.2017.DI 2017-01-13 2016-11-29 2017-01-13 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. ul. Hanny Januszewskiej 1, 60-195 Poznań Szkolenie z obsługi programu SIGID Księgowość budżetowa oraz SIGID Kadry i Płace Daniel Igielski (WOA) Zlecenie 0.00 5400.00 0,00
S-930/2017 2017-01-18 2017-01-18 2017-03-18 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. ul. Hanny Januszewskiej 1, 60-195 Poznań Sprzedaż programu SIGID Daniel Igielski (WOA) Umowa 525.00 645.00 0,00
WNOŚ.272.01.2017.IS 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Dr n. wet. Adam Urbański, Lecznica Weterynaryjna "ADAMS", ul. Śniadeckich 44, 72-300 Gryfice. Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gryfice Izabela Stachowska (WNOŚ) Umowa 0.00 55000.00 0,00
WOA. 272.2.2017.AB 2017-01-24 2017-01-24 2017-06-30 Drukarnia Laser-Grant- Wojciech Włostrowski, Kostrogaj 1, 09-400 Płock Druk miesięcznika samorządowego Gminy Gryfice pt. "Przegląd Gryficki" wraz z dostawą Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 9900.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.02.2017.IS 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 "MaJKa" Krystyna Bogoniowska, al. Wolności 32/1, 72-315 Resko Świadczenie usług odławiania i transportu psów z terenu gminy Gryfice do Komunalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach Izabela Stachowska (WNOŚ) Umowa 0.00 3000.00 0,00
WOA.272.2.2017.AB 2017-02-01 2017-02-01 2017-12-31 AKSON Ryszard de Lewin-Lewiński, ul. Czcibora 28b, 73-150 Łobez Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gryficach i gminnych jednostkach organizacyjnych Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 0.00 3500.00 0,00
WOA.272.01.02.2017.LW 2017-01-24 2017-01-24 2017-12-31 JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa Dostawa kaset, tuszy i tonerów Leszek Wójcikiewicz (WOA) Umowa 0.00 95845.29 0,00
WPG.272.01.01.2017.ML 2017-01-31 2017-01-31 2017-09-14 SZABALKIN com. Maciej Szabałkin, Lubanowo 19, 74-111 Lubanowo Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji "WESTPOMERANIAN GREENFIELD 2017 Marika Lewandowska (WPG) Umowa 0.00 12300.00 0,00
12/2.19/2016 2017-02-08 2017-02-08 2017-04-30 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Fosa Staromiejska 30/6, Toruń Udział w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan" Marika Lewandowska (WPG) Umowa 0.00 0.00 0,00
SEG.3153.1.2017 2017-03-20 2017-05-01 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w 2017 roku Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 0.00 124031.00 0,00
SK.272.1.2017 2017-01-18 2017-01-18 2017-12-31 Superportal24 Tomasz Krupecki, ul. Niepodległości 60E/1a, 72-300 Gryfice Realizacja materiału audio-wizyjnego dotyczącego wydarzeń z Gminy Gryfice i emitowanie go na portalu internetowym Superportal.24 Henryk Chmiel (SK) Umowa 0.00 14400.00 0,00
WNOŚ.272.03.2017.IS 2017-02-14 2017-02-14 2017-12-31 "EMI-ZOO" Hurtownia Artykułów Zoologicznych, Marcin Maszkało, ul. Radomska 11, 78-100 Kołobrzeg Zakup i dostawa suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 Izabela Stachowska (WNOŚ) umowa 0.00 5000.00 0,00
WPG.272.01.02.2017.A.W. 2017-02-13 2017-02-13 2017-03-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz, ul. 3 Maja 49a, Nowogard Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 12 w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa 0.00 18900.00 0,00
WPG.272.02.04.2017.A.W. 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polska 107, 72-300 Gryfice Budowa donic na terenie rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa 0.00 7215.73 0,00
WPG.272.02.04.2017.A.W. 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kamienna Brama 1 w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa 0.00 19227.78 0,00
ABI.272.01.2017.LW 2017-03-23 2017-03-23 2017-05-31 ProtectIT Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Gryficach Leszek Wójcikiewicz (WOA/ABI) umowa 0.00 5891.70 0,00
SEG.3153.1.2017 2017-03-20 2017-03-20 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w roku 2017 Alicja Bojówka (WOA/SEG) umowa 0.00 124031.00 0,00
UMOWA 2017-04-11 2017-04-11 2017-12-31 "STRUGA" S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie, polegające na unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego Izabela Stachowska (WNOŚ) umowa 0.00 3402.00 0,00
WPG/7031/9/04/2017/MK 2017-04-10 2017-04-10 2018-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Krzysztof Kałęcki (WPG) umowa 5000.00 0.00 0,00
WPG.272.01.03.2017.GS 2017-03-16 2017-03-16 2018-03-30 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie Wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105" Grzegorz Szredziński (WPG) umowa 0.00 1525106.38 0,00
WPG.272.02.03.2017.FS.SZ 2017-03-30 2017-03-30 2017-05-31 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Remont drogi gminnej polegający na uzupełnieniu ubytków w drodze tłuczniem - utwardzenie w m. Zaleszczyce (Kolonia nr 8-11), Sołectwo Zaleszczyce w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie 0.00 20000.00 0,00
WPG.272.04.04.2017.FS.SZ 2017-04-14 2017-04-14 2017-05-13 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa Łukasz Zasada, ul. Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo- Sołectwo Rzęskowo w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) umowa 0.00 4700.00 0,00
WPG.272.05.04.2017.FS.SZ 2017-04-24 2017-04-24 2017-11-30 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 845013Z na działce nr 305 w miejscowości Rzęskowo. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) umowa 0.00 14000.00 0,00
WPG.272.06.04.2017.FS.SZ 2017-04-27 2017-04-27 2017-12-31 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Koszenie terenów zielonych w 26 sołectwach gminy Gryfice w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) porozumienie 0.00 33586.50 0,00
WPG.272.01.02.2017.SZ.FS 2017-03-24 2017-03-24 2017-04-23 H.U.P. KaJoteS, Krzysztof Strzelka, ul. Stepowa 16, 87-100 Toruń Wykonanie wiaty przystankowej o wym. 3,80m x 2,00m x 2,50m oraz jej transport i montaż w m. Przybiernówko, Sołectwo Przybiernówko w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak umowa 0.00 5302.53 0,00
BZP.271.08.2017.ŁU 2017-02-22 2017-03-22 2017-03-16 Usługi Ogolnobudowlane Marcin Niedźwiedzki, Prusinowo 28/4, 72-300 Gryfice Wymiana parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy na parapety wykonane z kamienia w 7 oknach. Łukasz Uldynowicz (BZP) zamówienie 0.00 10500.00 0,00
BZP.271.MEW@.2017.ŁU 2017-05-05 2017-05-05 2017-05-12 F.H.U. AUTO-COLOR Zbigniew Prośniewski, ul. Jana Dąbskiego 6, 72-300 Gryfice Przeprowadzenie konserwacji 54 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "MEW@-Morze Cyfrowych Kompetencji" oraz 5 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Paszport do eIntegracji- Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w Powiecie Gryfickim" Łukasz Uldynowicz (BZP) Zamówienie 0.00 4551.00 0,00
WOA.272.03.01.2017. LW 2017-04-12 2017-04-12 2017-06-30 Infonet Project S.A., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko Biała Dostarczenie bezterminowej licencji na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w siedzibie Gminy Gryfice. Leszek Wójcikiewicz (WOA/ABI) umowa 0.00 18511.50 0,00
WPG.272.01.04.2017.ACh 2017-04-25 2017-04-25 2018-04-25 Piotr Kowalski - biuro projektowe, ul. Sowia 34c, 70-792 Szczecin Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego Aneta Chruścielewska (WPG) Umowa 0.00 35670.00 0,00
WPG.7013.01.02.2017.GS 2017-02-09 2017-02-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach Wykonanie zadania pn. "Wykonanie prac remontowych kościoła, w tym wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 200000.00 0,00
WPG.7013.01.03.2017.GS 2017-03-09 2017-03-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie Wykonanie zadania pn. "Remont ławek w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 20000.00 0,00
WPG.7013.02.03.2017.GS 2017-03-09 2017-03-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górzycy Wykonanie zadania pn. "Odnowienie ścian wewnątrz kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża w Otoku" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 20000.00 0,00
WOA.8141.1.3.GKRPA.2017.P 2017-02-20 2017-03-01 2017-12-31 "DAK" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4c/1, 72-300 Gryfice Cotygodniowe wydawanie dodatku tematycznego "Świat na trzeźwo" w tygodniku "Gryfickie Echa" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 5000.00 0,00
WOA.8141.1.8.GKRPA.2017.R 2017-05-10 2017-06-01 2017-12-31 Archidiecezja Szczecińsko- Kamieńska Radio PLUS Gryfice, ul. 3 Maja 17, 72-300 Gryfice Przygotowanie, przeprowadzenie i wyemitowanie audycji radiowych poświęconych problemom uzależnień i przemocy w rodzinie z wykorzystaniem informacji związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 5600.00 0,00
WOA.8141.1.5.GKRPA.2017.PP 2017-04-20 2017-05-08 2017-05-16 Dialog Centrum Edukacji i profilaktyki, ul. Mariana Smoluchowskiego 8/25, 30-069 Kraków Przeprowadzenie 42 godzin warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia dla uczniów szkół podstawowych oraz dwóch szkoleń dla rodziców w dniach 8-16 maja 2017 roku Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 7100.00 0,00
WOA.8141.1.6.GKRPA.2017.PS 2017-04-25 2017-05-15 2017-10-15 Consulting Ewa Baron, ul. Czereśniowa 2, 76-032 Mielenko Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej, kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także rodzin objętych procedurą Niebieska Karta. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 30000.00 0,00
WPG.271.01.05.2017.ML 2017-05-31 2017-05-31 2017-08-31 ESSENCE FILM Maciej Krzak, ul. W. Polskiego 70/5, 72-300 Gryfice Wykonanie filmu reklamowego promującego strefę inwestycyjną C "przy Redze" w Gminie Gryfice w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Marika Lewandowska Umowa 3850.00 5000.00 0,00
272/02/06/2017.WR wraz z aneksem nr 1, nr 2 i nr 3 2017-06-14 2017-06-14 2017-09-14 Usługowy Zakład Budowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c. ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo Przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji oraz okablowania strukturalnego, w budynku administracyjno-biurowym przy Placu Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) * aneks nr 1 z dnia 7.07.2017 r., aneks nr 2 z dnia 26.07.2017 r. Umowa 227334.86 279621.88 0,00
WPG.272.07.06.2017.FS.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-26 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa, Łukasz Zasada, Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Wykonanie dokończenia drewnianej altany w sołectwie Rybokarty. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Umowa 0.00 6000.00 0,00
WPG.272.09.06.2017.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-21 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej 845043Z w miejscowości Stawno. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie 0.00 0.00 0,00
WPG.272.08.06.2017.FS.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-21 Zakład Usług Komunalnych ul. Zielona 5,72-300 Gryfice Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stawno w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie 0.00 0.00 0,00
04/ENEA/OS/RO6/2017 2017-06-05 2017-06-05 2017-12-15 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg, placów, i mostów znajdujących się na terenie gminy Gryfice. Krzysztof Kałęcki (WPG) * zawarto w dniu 20.12.2017 r. aneks nr 1 do umowy nr 04/ENEA Oświetlenie/OS/R06/2017 z dnia 05.06.2017 r. Umowa 148290.00 182396.70 0,00
66/ZP/AiSO/2017 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 500000.00 0,00
SM.5520.10.2017.MK 2017-03-29 2017-04-03 2019-04-02 ANMIT S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Świadczenie usług serwisowych elementów Systemu Monitoringu Miejskiego Mariusz Kmiecik (SM) Umowa serwisowa 1529.99 1987.68 0,00
SM.5520.06.2017.MK 2017-05-23 2017-05-23 2017-07-01 ANMIT S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Rozbudowa monitoringu miejskiego Mariusz Kmiecik (SM) Umowa 0.00 97850.00 0,00
52/T/17 2017-01-01 2017-01-01 2017-12-31 Gustaw Gemini Spółka z o.o. ul. Łyskowskiego 18, Szczecin Ochrona obiektu w systemie monitoringu sygnałów alarmowych Mariusz Kmiecik (SM) Umowa 1800.00 0.00 0,00
WPG.7013.01.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki , Wyszobór, 72-310 Płoty Malowanie ścian, wymiana rynien i rur spustowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rotnowie Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 10000.00 15518.63 0,00
WOA.8141.1.9.GKRPA.PP.2017.RB 2017-05-17 2017-05-22 2017-05-25 KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla uczniów szkół podstawowych Gminy Gryfice Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 5832.00 0,00
WPG.271.06.2017.KK 2017-06-21 2017-06-21 2017-07-04 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany, Kazimierz Nałódka ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Budowa oświetlenia ulicznego przy garażach na ul. Niechorskiej w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 6976.60 0,00
WPG.271.05.2017.KK 2017-06-19 2017-06-19 2017-07-09 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa , Łukasz Zasada, ul. Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Remont elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 7847.25 0,00
WPG.271.05.2017.KK 2017-06-19 2017-06-22 2017-08-22 Ryszard Ostrycharz, Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych, ul. Osiedle 40-lecia 41/2 73-155 Węgorzyno Zagospodarowanie stawu w miejscowości Lubieszewo na cele rekreacyjno-sportowe Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 50481.60 0,00
WNOŚ.0272.3.2017.MJ 2017-06-27 2017-06-27 2017-08-27 Konrad Barczak Usługi Gleboznawcze, ul. Rodła 41C, 75-361 Koszalin Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Marek Jędraszewski (WNOŚ) Umowa 0.00 6000.00 0,00
WPG.272/03/07/2017.WR 2017-07-05 2017-07-06 2017-09-12 "Archika-Design" Katarzyna Sucholas, ul. Klonowa 4a/6, 72-300 Gryfice Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi tj. przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami w budynku administracyjno- biurowym przy Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) Umowa 0.00 9476.00 0,00
11843/2017/OD3/RR5+aneks do umowy o przyłączenie n 2017-03-28 2017-03-28 2017-09-28 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Przyłączenie instalacji w obiekcie Strefa inwestycyjna "C" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 4103.85 0.00 0,00
11843/2017/OD3/RR5 2017-06-22 2017-06-27 2017-09-28 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Przyłączenie instalacji w obiekcie Strefa inwestycyjna "C" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 5086.89 0.00 0,00
WPG.272.02.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-07-01 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin Przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 18000.00 0,00
WPG.272.01.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu projektowego i liderów uczestniczących w tworzeniu Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 12000.00 0,00
013/500/2017 2017-06-29 2017-06-29 2018-06-30 Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o. ul. Dubolis 114/116, 93-456 Łódź Udzielenie licencji na używanie systemu teleinformatycznego: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST Daniel Igielski (WOA) Umowa 0.00 18942.00 0,00
WOA.272.4.2017 2017-05-02 2017-05-01 2018-04-30 Adwokat Igor Frydrykiewicz, Kancelaria Adwokacka w Szczecinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Gminy Gryfice w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 0.00 5199.00 0,00
WOA.272.5.2017.AB 2017-06-30 2017-07-01 2017-06-30 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy. Alicja Bojówka TAK 4552.85 5600.00 5 600,00
WNOŚ.272.2017.GD 2017-07-24 2017-07-25 2017-08-24 Zakład Usług Melioraacyjnych HYDROMEL Wiolette Kujawska, 77-324 Bińcze 13 Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej - 5 obiektów - miasto Gryfice Grzegorz Drążkwiak Umowa 17855.84 21962.68 21 962,68
WNOŚ.272.06.2017 2017-07-26 2017-07-26 2017-10-26 HIDRODISENO Paweł Blazer ul. Bogusława Krzywoustego 51/15, 70-317 Szczecin Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geodezyjnym 65/6 obr. Gryfice 7 wynikającej z zabudowy działki o nr geodezyjnym 65/23 obr. Gryfice 7 Grzegorz Drążkowiak Umowa 6504.07 8000.00 8 000,00
WPG.272.01.08.2017.GS 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 PRD Nowogard S. A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach Grzegorz Szredziński Umowa 185.00 228.00 228,00
WPG.271.08.2017.KK 2017-08-02 2017-08-02 2017-09-01 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o., ul. Niechorska 19E, 72-300 Gryfice Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Szewskiej w Gryficach w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego Krzysztof Kałęcki Umowa 0.00 0.00 0,00
WPG.272.02.08.2017.ACh 2017-08-01 2017-08-01 2019-02-28 MPSPlan Grzegorz Kołosionek, ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice zgodnie z uchwałą nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice Aneta Chruścielewska Umowa 64899.00 78825.77 79 825,77
WPG.271.07.2017.K.K. 2017-08-07 2017-08-07 2017-08-22 PIT Park Sp. z o.o. - Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach. Krzysztof Kałęcki Umowa 16.00 20.00 20,00
WPG.272.04.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewski "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej do przyłącza gazowego do istniejących odbiorników gazu w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 6900.00 8487.00 8 487,00
WPG.272.05.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewski "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej do przyłącza gazowego do istniejących odbiorników gazu w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 21 przy ul. Wałowej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 3900.00 4797.00 4 797,00
WPG.272.06.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewski "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kamienna Brama 2 w Gryficach oraz na wybudowanie nowego odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przed budynkiem. Włodzimierz Rączkowiak Umowa 5400.00 6642.00 6 642,00
WPG.272.01.05.2017.WR + Aneks nr 1 z dnia 24.07.20 2017-05-31 2017-06-05 2017-08-04 Hurtownia "U Jacka" Kamieniarstwo Jacek Maćkowiak, ul. Niekładzka 3B, 72-300 Gryfice Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu Włodzimierz Rączkowiak Umowa 100000.00 123000.00 123 000,00
WPG.272.08.09.2017.WR 2017-09-26 2017-09-26 2017-12-20 Marek Konarzewski TBI Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 5447.17 6700.02 6 700,02
WPG.272.09.09.2017.KK + aneks nr 1 z 6.10.2017 r. 2017-09-28 2017-10-31 2017-10-16 Ogólnobudowlany Zakład Produkcyjno-Usługowym "OZPU" Hanryk Sosnówka, ul. Nowy Świat 13, 72-300 Gryfice Wybudowanie miejsca parkingowego na 8 stanowisk, z odwodnieniem, na działce nr 28 w m. Górzyca gm. Gryfice, obręb geodezyjny Górzyca Krzysztof Kałęcki Umowa 21859.08 26886.67 5 027,59
WPG.27209.2017.WR 2017-09-20 2017-09-20 2017-12-19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NAT-BUD" Wasilewski Paweł, Aleja Tysiąclecia 2D/34, 78-600 Wałcz Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 7700.00 9471.00 9 471,00
WPG.272.10.10.2017.WR 2017-10-31 2017-10-31 2017-12-23 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAT-BUD Wasilewsi Paweł, Al. Tysiąclecia 2D/34 78-600 Wałcz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21 w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 w obr. 5 Gryfice, oraz budowy grodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń Włodzimierz Rączkowiak Umowa 5000.00 6150.00 6 150,00
WPG.272.03.01.2017.GS 2017-01-23 2017-01-23 2017-12-31 Marian Bielecki Firma Usługowa "Bielecki" ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C Przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 13989.00 0,00
WPG.272.02.01.2017.GS 2017-01-05 2017-01-05 2018-12-31 Michał Sroka MS Biuro Projektowe ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Niechorskiej w Gryficach - drogi i sieć kanalizacji deszczowej - ulica Bursztynowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Szafirowa, Brylantowa, Rubinowa, Perłowa. Grzegorz Szredziński (WPG) umowa 0.00 42422.70 0,00
WPG.272.04.01.2017.GS 2017-01-25 2017-01-25 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Krajan" Sp. z o.o. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości: część nr 1: Rzęsin na terenie dz. nr 14/29; część nr 2: Przybiernówko na terenie dz. nr 223 Grzegorz Szredziński (WPG) umowa 0.00 0.00 0,00
8141.1.16.GKRPA.PP.2017 2017-11-17 2017-11-21 2017-11-24 KURTYNA Maciej Berniak ul. Kordiana 60/88, 30-653 Kraków Przedstawienie widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży Małgorzata Poźniak umowa 0.00 5670.00 0,00
WPG.272.01.11.2017.GS 2017-11-15 2017-11-15 2017-12-08 Grzegorz Kawka P.H.U. "TELSAT" ul. J. Dąbskiego 1A, 72-300 Gryfice Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niekładzkiej w Gryficach Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 127995.55 0,00
WPG.272.11.11.2017.WR 2017-11-28 2017-11-28 2017-12-28 Narcyz Kalinowski ul. Wincentego Witosa 12, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 66/6 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) Umowa 30787.81 33250.83 0,00
WPG.271.01.12.2017.KK 2017-12-06 2017-12-06 2017-12-28 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. ul. Niechorska 19E, 72-300 Gryfice Montaż słupów wraz z oprawami typu LED w ramach przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Szewskiej w Gryficach w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 40692.59 0,00
WPG.272.14.2017 2017-12-07 2017-12-07 2017-12-28 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Kazimierz Nałódka ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Budowa linii oświetleniowej na działce nr 264/3 przy ul. Tenisowej w Gryficach (obręb Gryfice 7) - trzy słupy z oprawami LED Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 20974.00 0,00
WPG.272.15.2017 2017-12-07 2017-12-07 2017-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. W. Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Dąbskiego 28/1a w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 13190.00 0,00
WPG.272.16.2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 23/5, 72-300 Gryfice Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 18390.00 0,00
BZP.271.37.2017.LU 2017-11-17 2017-11-17 2020-11-16 Nbit Sp. z o.o. ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów, Jarosław Jenczmionka Wznowienie FG80C, wsparcie techniczne, usługa wymiany urządzenia AHB w przypadku awarii oraz aktualizacja sygnatur na okres 3 lat Łukasz Uldynowicz (BZP) Umowa 0.00 13836.00 0,00
WOA.131.04.2017.LW 2017-12-13 2017-12-13 2018-12-31 Systherm Info Spółka z o.o. ul. Złotowska 27 w Poznaniu, Zbigniew Figas - Prezes Prowadzenie w ramach funkcjonującego systemu GEO-INFO Sigma zdalnego wsparcia informatycznego Leszek Wójcikiewicz Umowa 3000.00 3690.00 0,00
WPG.272.11.2017.KK 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-28 Firma Technologie Budowlano-Instalacyjne TBI Konarzewski Marek Konarzewski ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 i 296 obręb Gryfice 5. Krzysztof Kałęcki Umowa 0.00 40000.00 0,00
WPG.272.03.11.2017.GS 2017-11-23 2017-11-23 2018-03-09 Eko-Erde Sp z o.o. ul. Lisa Kuli 25, 05-270 Marki, Andrzej Bączek - Prezes Zarządu Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 697410.00 0,00
WOA.272.9.2017.AB 2017-10-31 2017-10-31 2017-12-31 Echomedia.info, Stanisław Razmus z siedzibą w Gryficach, ul. Jana Dąbskiego 36b/8, 72-300 Gryfice Pełnienie funkcji redaktora naczelnego wydawnictwa miesięcznika samorządowego pt. "Przegląd Gryficki". Pozyskiwanie materiałów, skład, druk i koordynację działań związanych z wydawnictwem miesięcznika. Nawiązania współpracy z zespołem redakcyjnym wskazanym przez Gminę. Nawiązanie współpracy z instytucjami podległymi Gminie. Alicja Bojówka Umowa 0.00 2000.00 0,00
WPG.272.02.11.2017.GS 2017-11-17 2017-11-17 2019-02-28 Henryk Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR, Łozienica, ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński Umowa 0.00 762176.22 0,00
WPG.272.24.11.2017.FS.SZ 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-27 Usługi Ogólnobudowlane Adam Springer Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Montaż ogrodzenia stalowego o dł. 30 mb wraz z furtką przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Barkowo na dz. gminnej nr 8/28, dla Sołectwa Barkowo, Gmina Gryfice z funduszu sołeckiego na 2017 r. na przygotowanym terenie. Sylwia Zielińska-Poźniak Umowa 0.00 9409.50 0,00
K1/01/2018 2017-12-19 2017-12-19 2018-12-31 Zakład Usług Informatycznych MINISOFT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wigury 19, Marek Oborski Obsługa pogwarancyjna systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Leszek Wójcikiewicz Umowa 800.00 0.00 0,00
29/11/2017 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-18 Arkadiusz Mażewski Agencja Artystyczna Music Planet ul. Kostki Napieralskiego 26, 70-783 Szczecin Wykonanie nagłośnienia koncertu Krystyny Giżowskiej w dniu 18.12.2017 r. w Gryficach Henryk Chmiel Umowa 0.00 12500.00 0,00
S-0150/2018 2017-11-24 2018-01-01 2018-12-31 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hanny Januszewskiej 1 Ustalenie zasad świadczenia usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów Leszek Wójcikiewicz Umowa 10982.00 13507.86 0,00
WOA.8141.159.GKRPA/D/2017 2017-11-13 2017-11-13 2017-12-31 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryficach z siedzibą w Gryficach, ul. Wojska Polskiego 23 Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy pełni życia - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Alicja Bojówka Umowa 0.00 0.00 5 000,00
---------------- 2018-01-12 2018-01-14 2018-01-14 SUN LIKE z siedzibą 02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 14/1 Robert Jaszewski Wykonanie programu artystycznego. Henryk Chmiel * warunki umowy zastrzeżone Umowa 0.00 0.00 0,00
WPG.272.1.2018 2018-01-05 2018-01-05 2018-01-12 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach Małgorzata Bęgowska (WPG) Umowa 0.00 16197.59 0,00
WPG.272.01.01.2018.MB 2018-01-08 2018-01-08 2018-12-31 Przesdiębiorstwo Usługowo-Handlowe JASTAR ul. Rynek 23, 72-320 Trzebiatów Jan Starczewski Wykonanie usługi w zakresie konserwacji 790 punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Gryfice Małgorzata Bęgowska (WPG) *Za wykonanie zadań objętych niniejszą umową ustalono wynagrodzenie w kwocie stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe i wynosi miesięcznie 4600,00 zł brutto. Umowa 0.00 4600.00 0,00
WPG.272.03.12.2017.GS 2017-12-22 2017-12-22 2018-12-31 Marian Bielecki Firma Usługowa BIELECKI ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) Grzegorz Szredziński (WPG) *wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia umowy do dnia upływu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych Umowa 0.00 8610.00 0,00
WPG.272.01.01.2018.GS 2018-01-05 2018-01-05 2018-04-27 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie Paweł Tomczak Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa drogi na działce 291/31, obręb geodezyjny Borzyszewo, mina Gryfice Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 141450.00 0,00
WPG.272.02.12.2017 2017-12-29 2018-01-01 2018-02-28 F.H.U Grabowiecki Sp. z o.o. ul. Niekładzka 4, 72-300 Gryfice Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu gospodarki odpadami CZG-RXXI, obejmująca miasto Gryfice i 31 sołectw oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Grzegorz Drążkowiak (WNOŚ) *wartość zamówienia brutto - wartość przewidywana Umowa 0.00 315833.30 0,00
WPG.272.3.2017.Ach 2017-12-15 2017-12-15 2018-02-12 Piotr Kowalski Biuro Projektowe Piotr Kowalski z siedzibą w Szczecinie ul. Sowia 34c, 70-792 Szczecin Opracowanie programu transportowego Gminy Gryfice w ujęciu układu komunikacyjnego drogowego, komunikacji zbiorowej, systemu ścieżek rowerowych i punktów przesiadkowych oraz lokalizacji planowanego lotniska i jego powiązań komunikacyjnych Aneta Chruścielewska (WPG) Umowa 0.00 25830.00 0,00
---------------- 2018-01-05 2018-01-02 2018-12-31 Struga S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 88-111 Rojewo, gmina Rojewo woj. kujawsko-pomorskie Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie, polegającego na unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych wg. Dz. U. WE L 300 z 14.11.2009 r.; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. jako materiał kategorii 1 i 2, w tym odbiorze, transporcie i likwidacji zwłok padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy Gryfice w Zakładzie Utylizacyjnym posiadającym zezwolenie i spełniającym warunki do utylizowania takich produktów oraz dysponującym specjalistycznymi środkami transportu do ich przewozu, dopuszczonymi decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Katarzyna Młynarska * kwota 350,00 zł plus 8% VAT za jednorazowy podjazd pod wskazane miejsce. Całkowita wartość świadczonych usług na podstawie umowy nie przekroczy 4500,00 zł Umowa 350.00 378.00 0,00
WPG.272.2.2018 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-25 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 67 w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 14431.07 0,00
WPG.272.01.01.2018.FS.SZ 2018-01-24 2018-01-24 2018-02-22 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Montaż ogrodzenia stalowego o dł 21 mb wraz z bramą wjazdową przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Barkowo na dz. gminnej nr 8/28, dla Sołectwa Barkowo, Gmina Gryfice z funduszu sołeckiego na 2018 r. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Umowa 0.00 6098.00 0,00
WOA.272.11.2017.AB 2017-12-29 2018-01-01 2018-12-31 Hydrogryf Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20a, 72-300 Gryfice Agnieszka Mnich-Sowińska Sprzedaż paliw silnikowych tj. olej napędowy - ON, benzyna bezołowiowa 95 Alicja Bojówka *całkowita wartość zamówienia brutto nie przekroczy 27540,00 zł Umowa 0.00 27540.00 0,00
WPG.272.05.01.2018.GS 2018-01-15 2018-01-15 2018-09-15 HEKO Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań Halina Karmolińska-Słotkowska Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 3 do zapytania ofertowego Grzegorz Szredziński Umowa 0.00 38745.00 0,00
WPG.272.03.12.2017.GS 2017-12-29 2018-01-01 2019-12-31 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162, Oddział w Szczecinie ul. Mieszka I, 71-011 Szczecin Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia 06.12.2017 r. złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance Grzegorz Szredziński * za udzieloną ochronę zostanie zapłacona składka ubezpieczeniowa w łącznej wysokości 120135,30 zł Umowa 0.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.1.2018.MJ 2018-01-30 2018-01-30 2018-12-31 Rzeczoznawca Majątkowy Marta Bodnar, ul. Śniadeckich 46a/1, 72-300 Gryfice Świadczenie usługi w zakresie wykonania wycen nieruchomości Marek Jędraszewski * łączna wartość usług wykonanych na podstawie umowy nie może przekroczyć kwoty 30000,00 zł brutto Umowa 0.00 30000.00 0,00
WNOŚ.272.2.2018.MJ 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 Usługi Geodezyjne Krzysztof Przybysz ul. Ogrodowa 1, 72-300 Gryfice Świadczenie usług w zakresie wykonania prac geodezyjnych Marek Jędraszewski * łączna wartość usług wykonanych na podstawie umowy nie może przekroczyć kwoty 95000,00 zł brutto Umowa 0.00 95000.00 0,00
WPG.272.04.01.2018.GS 2018-01-17 2018-01-17 2018-12-31 Leszek Smoliński REMBUD ZRB i UTH Przybiernówko, Przybiernówko 8B, 72-300 Gryfice Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński Umowa 0.00 5611495.81 0,00
WPG.272.06.01.2018.GS 2018-01-12 2018-01-12 2018-12-31 Konsorcjum firm: BUD-BLOK Karol Wasielewski ul. Żołkiewskiego 14/8, 70-346 Szczecin oraz Fundacja Wodna Służba Ratownicza ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Pływalni Krytej w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 14. Grzegorz Szredziński *wartość szacunkowa brutto umowy w oparciu o szacunkowe zapotrzebowanie godzinowe i cenę jednostkową wynosi: 217980,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania umowy nie może przekroczyć tej kwoty. Umowa 0.00 217980.00 0,00
WPG.272.03.01.2018.GS 2018-01-12 2018-01-12 2019-12-31 Lireco Krzysztof Komajda ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia Wykonanie usługi polegającej na: Zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 14. Wykonanie czynności sprzątających na terenie Pływalni. Dostarczaniu środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody Pływalni, w tym środków do uzdatniania wody basenowej, dezynfekcji pływalni, niecki basenowej i zaplecza sanitarnego Grzegorz Szredziński Umowa 17920.05 0.00 0,00
WPG.272.04.12.2017.GS 2017-12-29 2018-01-01 2019-12-31 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 162, Oddział w Szczecinie ul. Mieszka I, 71-011 Szczecin Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Grzegorz Szredziński * za udzieloną ochronę zostanie zapłacona składka ubezpieczeniowa w łącznej wysokości 9306,00 zł Umowa 0.00 0.00 0,00
WPG.272.02.12.2017.GS 2017-12-29 2018-01-01 2019-12-31 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w ramach następujących zdarzeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk Grzegorz Szredziński *za udzieloną ochronę zostanie zapłacona składka ubezpieczeniowa w łącznej kwocie 234044,48 zł Umowa 0.00 0.00 0,00
-------------------- 2018-01-16 2018-01-27 2018-01-27 Agencja Koncertowa Pro Arte z siedzibą w Rosnowie, 76-042 Rosnowo Wykonanie programu artystycznego Henryk Chmiel *warunki umowy zastrzeżone Umowa 0.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.3.2018.IS 2018-01-05 2018-01-05 2018-12-31 EMI-ZOO Hurtownia Artykułów Zoologicznych Marcin Maszkało z siedzibą ul. Radomska 11, 78-100 Kołobrzeg Zakup i dostawa suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2018 Izabela Stachowska * za wykonanie prac wykonawca otrzyma wynagrodzenie uzgodnione w trybie zapytania o cenę w wysokości na przekraczającej kwoty 6500,00 zł brutto. Umowa 0.00 6500.00 0,00
WOA.2600.01.2018.CG 2018-01-16 2018-01-16 2018-12-31 Partner XXI-Pik ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych Celina Grzybowska * łączna wartość sprzedanych towarów w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 30000,00 zł netto. Wartość jednorazowego zamówienia nie może być niższa niż 100 zł brutto. Umowa 30000.00 0.00 0,00
WOA.2600.02.2018.CG 2018-01-16 2018-01-16 2018-12-31 Delko Esta Sp. z o.o. ul. J. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard Szczeciński Sprzedaż i dostarczenie środków czystości Celina Grzybowska * łączna wartość sprzedanych towarów w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty15000,00 zł netto. Wartość jednorazowego zamówienia nie może być niższa niż 100 zł brutto. Umowa 15000.00 0.00 0,00
WPG.272.02.01.2018.GS 2018-01-05 2018-01-05 2018-01-19 Faber Consulting Sp. zo.o. ul. Polna 100, 87-100 Toruń Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów dotyczących rewitalizacji na terenie gminy Gryfice niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z Programem Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023. Grzegorz Szredziński *obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi 44157,00 zł brutto w tym podatek VAT. Umowa 0.00 44157.00 0,00
SEG.272.12.2017 2017-12-29 2018-01-02 2018-12-31 Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice – Urzędu Miejskiego w Gryficach. Alicja Bojówka *wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty 175412,40 zł brutto. Umowa 0.00 175412.40 0,00
71/Enea Oświetlenie/OS/R6/2017 2017-12-29 2018-01-01 2018-12-31 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Gryfice na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz urządzeniach stanowiących własność Gminy Gryfice Małgorzata Bęgowska Umowa 0.00 0.00 0,00
WPG.272.01.02.2018.WR 2018-02-01 2018-02-01 2018-03-31 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak * termin wykonania przedmiotu umowy: 50 dni od daty przekazania terenu robót umowa 75833.33 81900.00 0,00
WOA.272.10.2017.AB 2017-12-22 2018-01-01 2018-12-31 Garmond Press S.A. Oddział w Szczecinie ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin Systematyczna dostawa prasy Alicja Bojówka *wartość zamówionej prasy określa faktura VAT wystawiona przez dostawcę Umowa 0.00 0.00 0,00