herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

Rejestr umów

Rejestr umów jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa i adres wykonawcy Opis przedmiotu umowy Pracownik Rodzaj umowy Finansowana ze środków UE Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
PI.272.1.2017.OB 2017-01-03 2017-06-24 2017-06-24 Bogdan Kukier Maxel, ul. 1 Maja 78, 19-335 Prostki Autorski koncert estradowy Olga Bujanowska (PI) Umowa -- 0.00 6540.00 0,00
PI.272.2.2017.OB 2017-01-11 2017-01-15 2017-01-15 Audio Company, ul. Królowej Jadwigi 37/13, 70-261 Szczecin Realizacja koncertu Olga Bujanowska (PI) Umowa -- 0.00 2900.00 0,00
PI.272.3.2017.OB 2017-01-11 2017-01-15 2017-01-15 "Jary OZ Managenent", ul. Grunwaldzka 48/4, 81-754 Sopot Krzysztof Jaryczewski Wykonanie programu artystycznego Olga Bujanowska (PI) * warunki umowy zastrzeżone Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.01.01.2017.MK 2017-01-18 2017-02-01 2017-12-31 Firma Usługowa-Włodzmierz Żądło, ul. Rapackiego 15/5, 72-300 Gryfice Konserwacja 767 punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Gryfice Monika Kusiakiewicz (WPG) Umowa -- 0.00 34100.00 0,00
WOA/2600/02/2017CG 2017-01-16 2017-01-16 2017-12-31 Partner XXI-Pik, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych Celina Grzybowska (WOA) Umowa -- 21000.00 0.00 0,00
WPG.272.01.01.2017.GS 2017-01-04 2017-01-04 2017-04-06 ZUBWiT "MĘTLOWIE"- Cezary Metel i Dariusz Mętel, ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "Przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 1522563.49 0,00
WOA.2600.01.2017.CG 2017-01-16 2017-01-16 2017-12-31 "Japogar" S.J. ul. Kościuszki 36, 72-300 Gryfice Sprzedaż i dostarczanie środków czystości Celina Grzybowska (WOA) Umowa -- 12000.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.1.GKRPA.2017.T 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Agnieszka Mitrowicz, ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) *z tytułu wykonania zlecenia zostanie zapłacone wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł za jedną godzinę zajęć, w ilości 3 godzin tygodniowo. Miesięczny koszt prowadzenia zajęć wyniesie 720,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WOA.8140.1.GKRPA.2017.DC 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w 2017 roku Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 150000.00 0,00
2151.10.2017.GKRPA.10 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Wiesława Studzińska Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie -- 0.00 0.00 0,00
2151.6.2017.GKRPA.5 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Dorota Śnigurowicz Pełnienie opieki pedagogicznej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy oraz sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie -- 0.00 0.00 0,00
2151.4.2017.GKRPA.4 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Teresa Łukaszewska Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie oraz nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie -- 0.00 0.00 0,00
2151.2.2017.GKRPA.2 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Jolanta Zinger Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej w Gryficach przy Szkole Podstawowej Nr 3 Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie -- 0.00 0.00 0,00
2151.1.2017.GKRPA.1 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Monika Lal Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie -- 0.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.GKRPA.2017.D 2017-01-10 2017-01-01 2017-12-31 Gryickie Stowarzyszenie Klub Abstyneta Rega, ul. W. Polskiego 23, 72-300 Gryfice Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice-prowadzenie klubu abstynenta Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 21510.53 0,00
WNOŚ.272.1.2017.MJ 2017-01-13 2017-01-13 2017-12-31 Rzeczoznawca Majątkowy - Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów Wyceny nieruchomości Marek Jędraszewski (WNOŚ) Umowa -- 0.00 30000.00 0,00
WOA.1333.2.2017.DI 2017-01-13 2016-11-29 2017-01-13 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. ul. Hanny Januszewskiej 1, 60-195 Poznań Szkolenie z obsługi programu SIGID Księgowość budżetowa oraz SIGID Kadry i Płace Daniel Igielski (WOA) Zlecenie -- 0.00 5400.00 0,00
S-930/2017 2017-01-18 2017-01-18 2017-03-18 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. ul. Hanny Januszewskiej 1, 60-195 Poznań Sprzedaż programu SIGID Daniel Igielski (WOA) Umowa -- 525.00 645.00 0,00
WNOŚ.272.01.2017.IS 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Dr n. wet. Adam Urbański, Lecznica Weterynaryjna "ADAMS", ul. Śniadeckich 44, 72-300 Gryfice. Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gryfice Izabela Stachowska (WNOŚ) Umowa -- 0.00 55000.00 0,00
WOA. 272.2.2017.AB 2017-01-24 2017-01-24 2017-06-30 Drukarnia Laser-Grant- Wojciech Włostrowski, Kostrogaj 1, 09-400 Płock Druk miesięcznika samorządowego Gminy Gryfice pt. "Przegląd Gryficki" wraz z dostawą Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa -- 9900.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.02.2017.IS 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 "MaJKa" Krystyna Bogoniowska, al. Wolności 32/1, 72-315 Resko Świadczenie usług odławiania i transportu psów z terenu gminy Gryfice do Komunalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach Izabela Stachowska (WNOŚ) Umowa -- 0.00 3000.00 0,00
WOA.272.2.2017.AB 2017-02-01 2017-02-01 2017-12-31 AKSON Ryszard de Lewin-Lewiński, ul. Czcibora 28b, 73-150 Łobez Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gryficach i gminnych jednostkach organizacyjnych Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa -- 0.00 3500.00 0,00
WOA.272.01.02.2017.LW 2017-01-24 2017-01-24 2017-12-31 JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa Dostawa kaset, tuszy i tonerów Leszek Wójcikiewicz (WOA) Umowa -- 0.00 95845.29 0,00
WPG.272.01.01.2017.ML 2017-01-31 2017-01-31 2017-09-14 SZABALKIN com. Maciej Szabałkin, Lubanowo 19, 74-111 Lubanowo Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji "WESTPOMERANIAN GREENFIELD 2017 Marika Lewandowska (WPG) Umowa -- 0.00 12300.00 0,00
12/2.19/2016 2017-02-08 2017-02-08 2017-04-30 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Fosa Staromiejska 30/6, Toruń Udział w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan" Marika Lewandowska (WPG) Umowa -- 0.00 0.00 0,00
SEG.3153.1.2017 2017-03-20 2017-05-01 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53 ,72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w 2017 roku Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa -- 0.00 124031.00 0,00
SK.272.1.2017 2017-01-18 2017-01-18 2017-12-31 Superportal24 Tomasz Krupecki, ul. Niepodległości 60E/1a, 72-300 Gryfice Realizacja materiału audio-wizyjnego dotyczącego wydarzeń z Gminy Gryfice i emitowanie go na portalu internetowym Superportal.24 Henryk Chmiel (SK) Umowa -- 0.00 14400.00 0,00
WNOŚ.272.03.2017.IS 2017-02-14 2017-02-14 2017-12-31 "EMI-ZOO" Hurtownia Artykułów Zoologicznych, Marcin Maszkało, ul. Radomska 11, 78-100 Kołobrzeg Zakup i dostawa suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 Izabela Stachowska (WNOŚ) umowa -- 0.00 5000.00 0,00
WPG.272.01.02.2017.A.W. 2017-02-13 2017-02-13 2017-03-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz, ul. 3 Maja 49a, Nowogard Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 12 w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa -- 0.00 18900.00 0,00
WPG.272.02.04.2017.A.W. 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polska 107, 72-300 Gryfice Budowa donic na terenie rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa -- 0.00 7215.73 0,00
WPG.272.02.04.2017.A.W. 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kamienna Brama 1 w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa -- 0.00 19227.78 0,00
ABI.272.01.2017.LW 2017-03-23 2017-03-23 2017-05-31 ProtectIT Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Gryficach Leszek Wójcikiewicz (WOA/ABI) umowa -- 0.00 5891.70 0,00
UMOWA 2017-04-11 2017-04-11 2017-12-31 "STRUGA" S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie, polegające na unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego Izabela Stachowska (WNOŚ) umowa -- 0.00 3402.00 0,00
WPG/7031/9/04/2017/MK 2017-04-10 2017-04-10 2018-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Krzysztof Kałęcki (WPG) umowa -- 5000.00 0.00 0,00
WPG.272.01.03.2017.GS 2017-03-16 2017-03-16 2018-03-30 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie Wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105" Grzegorz Szredziński (WPG) umowa -- 0.00 1525106.38 0,00
WPG.272.02.03.2017.FS.SZ 2017-03-30 2017-03-30 2017-05-31 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Remont drogi gminnej polegający na uzupełnieniu ubytków w drodze tłuczniem - utwardzenie w m. Zaleszczyce (Kolonia nr 8-11), Sołectwo Zaleszczyce w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie -- 0.00 20000.00 0,00
WPG.272.04.04.2017.FS.SZ 2017-04-14 2017-04-14 2017-05-13 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa Łukasz Zasada, ul. Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo- Sołectwo Rzęskowo w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) umowa -- 0.00 4700.00 0,00
WPG.272.05.04.2017.FS.SZ 2017-04-24 2017-04-24 2017-11-30 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 845013Z na działce nr 305 w miejscowości Rzęskowo. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) umowa -- 0.00 14000.00 0,00
WPG.272.06.04.2017.FS.SZ 2017-04-27 2017-04-27 2017-12-31 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Koszenie terenów zielonych w 26 sołectwach gminy Gryfice w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) porozumienie -- 0.00 33586.50 0,00
WPG.272.01.02.2017.SZ.FS 2017-03-24 2017-03-24 2017-04-23 H.U.P. KaJoteS, Krzysztof Strzelka, ul. Stepowa 16, 87-100 Toruń Wykonanie wiaty przystankowej o wym. 3,80m x 2,00m x 2,50m oraz jej transport i montaż w m. Przybiernówko, Sołectwo Przybiernówko w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak umowa -- 0.00 5302.53 0,00
BZP.271.08.2017.ŁU 2017-02-22 2017-03-22 2017-03-16 Usługi Ogolnobudowlane Marcin Niedźwiedzki, Prusinowo 28/4, 72-300 Gryfice Wymiana parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy na parapety wykonane z kamienia w 7 oknach. Łukasz Uldynowicz (BZP) zamówienie -- 0.00 10500.00 0,00
BZP.271.MEW@.2017.ŁU 2017-05-05 2017-05-05 2017-05-12 F.H.U. AUTO-COLOR Zbigniew Prośniewski, ul. Jana Dąbskiego 6, 72-300 Gryfice Przeprowadzenie konserwacji 54 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "MEW@-Morze Cyfrowych Kompetencji" oraz 5 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Paszport do eIntegracji- Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w Powiecie Gryfickim" Łukasz Uldynowicz (BZP) Zamówienie -- 0.00 4551.00 0,00
WOA.272.03.01.2017. LW 2017-04-12 2017-04-12 2017-06-30 Infonet Project S.A., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko Biała Dostarczenie bezterminowej licencji na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w siedzibie Gminy Gryfice. Leszek Wójcikiewicz (WOA/ABI) umowa -- 0.00 18511.50 0,00
WPG.272.01.04.2017.ACh 2017-04-25 2017-04-25 2018-04-25 Piotr Kowalski - Biuro projektowe, ul. Sowia 34c, 70-792 Szczecin Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego Aneta Chruścielewska (WPG) Umowa -- 0.00 35670.00 0,00
WPG.7013.01.02.2017.GS 2017-02-09 2017-02-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach Wykonanie zadania pn. "Wykonanie prac remontowych kościoła, w tym wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 200000.00 0,00
WPG.7013.01.03.2017.GS 2017-03-09 2017-03-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie Wykonanie zadania pn. "Remont ławek w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 20000.00 0,00
WPG.7013.02.03.2017.GS 2017-03-09 2017-03-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górzycy Wykonanie zadania pn. "Odnowienie ścian wewnątrz kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża w Otoku" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 20000.00 0,00
WOA.8141.1.3.GKRPA.2017.P 2017-02-20 2017-03-01 2017-12-31 "DAK" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4c/1, 72-300 Gryfice Cotygodniowe wydawanie dodatku tematycznego "Świat na trzeźwo" w tygodniku "Gryfickie Echa" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 5000.00 0,00
WOA.8141.1.8.GKRPA.2017.R 2017-05-10 2017-06-01 2017-12-31 Archidiecezja Szczecińsko- Kamieńska Radio PLUS Gryfice, ul. 3 Maja 17, 72-300 Gryfice Przygotowanie, przeprowadzenie i wyemitowanie audycji radiowych poświęconych problemom uzależnień i przemocy w rodzinie z wykorzystaniem informacji związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 5600.00 0,00
WOA.8141.1.5.GKRPA.2017.PP 2017-04-20 2017-05-08 2017-05-16 Dialog Centrum Edukacji i profilaktyki, ul. Mariana Smoluchowskiego 8/25, 30-069 Kraków Przeprowadzenie 42 godzin warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia dla uczniów szkół podstawowych oraz dwóch szkoleń dla rodziców w dniach 8-16 maja 2017 roku Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 7100.00 0,00
WOA.8141.1.6.GKRPA.2017.PS 2017-04-25 2017-05-15 2017-10-15 Consulting Ewa Baron, ul. Czereśniowa 2, 76-032 Mielenko Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej, kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także rodzin objętych procedurą Niebieska Karta. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 30000.00 0,00
WPG.271.01.05.2017.ML 2017-05-31 2017-05-31 2017-08-31 ESSENCE FILM Maciej Krzak, ul. W. Polskiego 70/5, 72-300 Gryfice Wykonanie filmu reklamowego promującego strefę inwestycyjną C "przy Redze" w Gminie Gryfice w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Marika Lewandowska Umowa -- 3850.00 5000.00 0,00
272/02/06/2017.WR wraz z aneksem nr 1, nr 2 i nr 3 2017-06-14 2017-06-14 2017-09-14 Usługowy Zakład Budowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c. ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo Przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji oraz okablowania strukturalnego, w budynku administracyjno-biurowym przy Placu Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) * aneks nr 1 z dnia 7.07.2017 r., aneks nr 2 z dnia 26.07.2017 r. Umowa -- 227334.86 279621.88 0,00
WPG.272.07.06.2017.FS.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-26 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa, Łukasz Zasada, Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Wykonanie dokończenia drewnianej altany w sołectwie Rybokarty. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Umowa -- 0.00 6000.00 0,00
WPG.272.09.06.2017.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-21 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej 845043Z w miejscowości Stawno. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.08.06.2017.FS.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-21 Zakład Usług Komunalnych ul. Zielona 5,72-300 Gryfice Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stawno w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie -- 0.00 0.00 0,00
04/ENEA/OS/RO6/2017 2017-06-05 2017-06-05 2017-12-15 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg, placów, i mostów znajdujących się na terenie gminy Gryfice. Krzysztof Kałęcki (WPG) * zawarto w dniu 20.12.2017 r. aneks nr 1 do umowy nr 04/ENEA Oświetlenie/OS/R06/2017 z dnia 05.06.2017 r. Umowa -- 148290.00 182396.70 0,00
66/ZP/AiSO/2017 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 500000.00 0,00
SM.5520.10.2017.MK 2017-03-29 2017-04-03 2019-04-02 ANMIT S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Świadczenie usług serwisowych elementów Systemu Monitoringu Miejskiego Mariusz Kmiecik (SM) Umowa serwisowa -- 1529.99 1987.68 0,00
SM.5520.06.2017.MK 2017-05-23 2017-05-23 2017-07-01 ANMIT S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Rozbudowa monitoringu miejskiego Mariusz Kmiecik (SM) Umowa -- 0.00 97850.00 0,00
52/T/17 2017-01-01 2017-01-01 2017-12-31 Gustaw Gemini Spółka z o.o. ul. Łyskowskiego 18, Szczecin Ochrona obiektu w systemie monitoringu sygnałów alarmowych Mariusz Kmiecik (SM) Umowa -- 1800.00 0.00 0,00
WPG.7013.01.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki , Wyszobór, 72-310 Płoty Malowanie ścian, wymiana rynien i rur spustowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rotnowie Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 10000.00 15518.63 0,00
WOA.8141.1.9.GKRPA.PP.2017.RB 2017-05-17 2017-05-22 2017-05-25 KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla uczniów szkół podstawowych Gminy Gryfice Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa -- 0.00 5832.00 0,00
WPG.271.06.2017.KK 2017-06-21 2017-06-21 2017-07-04 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany, Kazimierz Nałódka ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Budowa oświetlenia ulicznego przy garażach na ul. Niechorskiej w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 6976.60 0,00
WPG.271.05.2017.KK 2017-06-19 2017-06-19 2017-07-09 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa , Łukasz Zasada, ul. Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Remont elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 7847.25 0,00
WPG.271.05.2017.KK 2017-06-19 2017-06-22 2017-08-22 Ryszard Ostrycharz, Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych, ul. Osiedle 40-lecia 41/2 73-155 Węgorzyno Zagospodarowanie stawu w miejscowości Lubieszewo na cele rekreacyjno-sportowe Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 50481.60 0,00
WNOŚ.0272.3.2017.MJ 2017-06-27 2017-06-27 2017-08-27 Konrad Barczak Usługi Gleboznawcze, ul. Rodła 41C, 75-361 Koszalin Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Marek Jędraszewski (WNOŚ) Umowa -- 0.00 6000.00 0,00
WPG.272/03/07/2017.WR 2017-07-05 2017-07-06 2017-09-12 "Archika-Design" Katarzyna Sucholas, ul. Klonowa 4a/6, 72-300 Gryfice Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi tj. przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami w budynku administracyjno- biurowym przy Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) Umowa nie 0.00 9476.00 0,00
11843/2017/OD3/RR5+aneks do umowy o przyłączenie z 2017-03-28 2017-03-28 2017-09-28 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Przyłączenie instalacji w obiekcie Strefa inwestycyjna "C" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 4103.85 0.00 0,00
WPG.272.02.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-07-01 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin Przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 18000.00 0,00
WPG.272.01.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu projektowego i liderów uczestniczących w tworzeniu Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 12000.00 0,00
013/500/2017 2017-06-29 2017-06-29 2018-06-30 Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o. ul. Dubolis 114/116, 93-456 Łódź Udzielenie licencji na używanie systemu teleinformatycznego: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST Daniel Igielski (WOA) Umowa -- 0.00 18942.00 0,00
WOA.272.4.2017 2017-05-02 2017-05-01 2018-04-30 Adwokat Igor Frydrykiewicz, Kancelaria Adwokacka w Szczecinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Gminy Gryfice w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa -- 0.00 5199.00 0,00
WOA.272.5.2017.AB 2017-06-30 2017-07-01 2017-06-30 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy. Alicja Bojówka TAK -- 4552.85 5600.00 5 600,00
WNOŚ.272.2017.GD 2017-07-24 2017-07-25 2017-08-24 Zakład Usług Melioraacyjnych HYDROMEL Wiolette Kujawska, 77-324 Bińcze 13 Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej - 5 obiektów - miasto Gryfice Grzegorz Drążkwiak Umowa -- 17855.84 21962.68 21 962,68
WNOŚ.272.06.2017 2017-07-26 2017-07-26 2017-10-26 HIDRODISENO Paweł Blazer ul. Bogusława Krzywoustego 51/15, 70-317 Szczecin Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geodezyjnym 65/6 obr. Gryfice 7 wynikającej z zabudowy działki o nr geodezyjnym 65/23 obr. Gryfice 7 Grzegorz Drążkowiak Umowa -- 6504.07 8000.00 8 000,00
WPG.272.01.08.2017.GS 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 PRD Nowogard S. A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach Grzegorz Szredziński Umowa -- 185.00 228.00 228,00
WPG.271.08.2017.KK 2017-08-02 2017-08-02 2017-09-01 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o., ul. Niechorska 19E, 72-300 Gryfice Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Szewskiej w Gryficach w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.02.08.2017.ACh 2017-08-01 2017-08-01 2019-02-28 MPSPlan Grzegorz Kołosionek, ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice zgodnie z uchwałą nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice Aneta Chruścielewska Umowa -- 64899.00 78825.77 79 825,77
WPG.271.07.2017.K.K. 2017-08-07 2017-08-07 2017-08-22 PIT Park Sp. z o.o. - Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach. Krzysztof Kałęcki Umowa -- 16.00 20.00 20,00
WPG.272.04.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewski "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej do przyłącza gazowego do istniejących odbiorników gazu w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 6900.00 8487.00 8 487,00
WPG.272.05.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewski "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej do przyłącza gazowego do istniejących odbiorników gazu w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 21 przy ul. Wałowej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 3900.00 4797.00 4 797,00
WPG.272.06.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewski "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kamienna Brama 2 w Gryficach oraz na wybudowanie nowego odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przed budynkiem. Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 5400.00 6642.00 6 642,00
WPG.272.01.05.2017.WR + Aneks nr 1 z dnia 24.07.20 2017-05-31 2017-06-05 2017-08-04 Hurtownia "U Jacka" Kamieniarstwo Jacek Maćkowiak, ul. Niekładzka 3B, 72-300 Gryfice Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 100000.00 123000.00 123 000,00
WPG.272.08.09.2017.WR 2017-09-26 2017-09-26 2017-12-20 Marek Konarzewski TBI Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 5447.17 6700.02 6 700,02
WPG.272.09.09.2017.KK + aneks nr 1 z 6.10.2017 r. 2017-09-28 2017-10-31 2017-10-16 Ogólnobudowlany Zakład Produkcyjno-Usługowym "OZPU" Hanryk Sosnówka, ul. Nowy Świat 13, 72-300 Gryfice Wybudowanie miejsca parkingowego na 8 stanowisk, z odwodnieniem, na działce nr 28 w m. Górzyca gm. Gryfice, obręb geodezyjny Górzyca Krzysztof Kałęcki Umowa -- 21859.08 26886.67 5 027,59
WPG.272.07.09.2017.WR 2017-09-20 2017-09-20 2017-12-19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NAT-BUD" Wasilewski Paweł, Aleja Tysiąclecia 2D/34, 78-600 Wałcz Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 7700.00 9471.00 9 471,00
WPG.272.10.10.2017.WR 2017-10-31 2017-10-31 2017-12-23 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAT-BUD Wasilewsi Paweł, Al. Tysiąclecia 2D/34 78-600 Wałcz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21 w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 w obr. 5 Gryfice, oraz budowy grodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 5000.00 6150.00 6 150,00
WPG.272.03.01.2017.GS 2017-01-23 2017-01-23 2017-12-31 Marian Bielecki Firma Usługowa "Bielecki" ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C Przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 13989.00 0,00
WPG.272.02.01.2017.GS 2017-01-05 2017-01-05 2018-12-31 Michał Sroka MS Biuro Projektowe ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Niechorskiej w Gryficach - drogi i sieć kanalizacji deszczowej - ulica Bursztynowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Szafirowa, Brylantowa, Rubinowa, Perłowa. Grzegorz Szredziński (WPG) umowa -- 0.00 42422.70 0,00
WPG.272.04.01.2017.GS 2017-01-25 2017-01-25 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Krajan" Sp. z o.o. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości: część nr 1: Rzęsin na terenie dz. nr 14/29; część nr 2: Przybiernówko na terenie dz. nr 223 Grzegorz Szredziński (WPG) umowa -- 0.00 0.00 0,00
8141.1.16.GKRPA.PP.2017 2017-11-17 2017-11-21 2017-11-24 KURTYNA Maciej Berniak ul. Kordiana 60/88, 30-653 Kraków Przedstawienie widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży Małgorzata Poźniak umowa -- 0.00 5670.00 0,00
WPG.272.01.11.2017.GS 2017-11-15 2017-11-15 2017-12-08 Grzegorz Kawka P.H.U. "TELSAT" ul. J. Dąbskiego 1A, 72-300 Gryfice Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niekładzkiej w Gryficach Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 127995.55 0,00
WPG.272.11.11.2017.WR 2017-11-28 2017-11-28 2017-12-28 Narcyz Kalinowski ul. Wincentego Witosa 12, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 66/6 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) Umowa -- 30787.81 33250.83 0,00
WPG.271.01.12.2017.KK 2017-12-06 2017-12-06 2017-12-28 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o. ul. Niechorska 19E, 72-300 Gryfice Montaż słupów wraz z oprawami typu LED w ramach przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Szewskiej w Gryficach w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 40692.59 0,00
WPG.272.14.2017 2017-12-07 2017-12-07 2017-12-28 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Kazimierz Nałódka ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Budowa linii oświetleniowej na działce nr 264/3 przy ul. Tenisowej w Gryficach (obręb Gryfice 7) - trzy słupy z oprawami LED Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 20974.00 0,00
WPG.272.15.2017 2017-12-07 2017-12-07 2017-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. W. Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Dąbskiego 28/1a w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 13190.00 0,00
WPG.272.16.2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 23/5, 72-300 Gryfice Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 18390.00 0,00
BZP.271.37.2017.LU 2017-11-17 2017-11-17 2020-11-16 Nbit Sp. z o.o. ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów, Jarosław Jenczmionka Wznowienie FG80C, wsparcie techniczne, usługa wymiany urządzenia AHB w przypadku awarii oraz aktualizacja sygnatur na okres 3 lat Łukasz Uldynowicz (BZP) Umowa -- 0.00 13836.00 0,00
WOA.131.04.2017.LW 2017-12-13 2017-12-13 2018-12-31 Systherm Info Spółka z o.o. ul. Złotowska 27 w Poznaniu, Zbigniew Figas - Prezes Prowadzenie w ramach funkcjonującego systemu GEO-INFO Sigma zdalnego wsparcia informatycznego Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 3000.00 3690.00 0,00
WPG.272.11.2017.KK 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-28 Firma Technologie Budowlano-Instalacyjne TBI Konarzewski Marek Konarzewski ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 i 296 obręb Gryfice 5. Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 40000.00 0,00
WPG.272.03.11.2017.GS 2017-11-23 2017-11-23 2018-03-09 Eko-Erde Sp z o.o. ul. Lisa Kuli 25, 05-270 Marki, Andrzej Bączek - Prezes Zarządu Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 697410.00 0,00
WOA.272.9.2017.AB 2017-10-31 2017-10-31 2017-12-31 Echomedia.info, Stanisław Razmus z siedzibą w Gryficach, ul. Jana Dąbskiego 36b/8, 72-300 Gryfice Pełnienie funkcji redaktora naczelnego wydawnictwa miesięcznika samorządowego pt. "Przegląd Gryficki". Pozyskiwanie materiałów, skład, druk i koordynację działań związanych z wydawnictwem miesięcznika. Nawiązania współpracy z zespołem redakcyjnym wskazanym przez Gminę. Nawiązanie współpracy z instytucjami podległymi Gminie. Alicja Bojówka Umowa -- 0.00 2000.00 0,00
WPG.272.02.11.2017.GS 2017-11-17 2017-11-17 2019-02-28 Henryk Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR, Łozienica, ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński Umowa -- 0.00 762176.22 0,00
WPG.272.24.11.2017.FS.SZ 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-27 Usługi Ogólnobudowlane Adam Springer Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Montaż ogrodzenia stalowego o dł. 30 mb wraz z furtką przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Barkowo na dz. gminnej nr 8/28, dla Sołectwa Barkowo, Gmina Gryfice z funduszu sołeckiego na 2017 r. na przygotowanym terenie. Sylwia Zielińska-Poźniak Umowa -- 0.00 9409.50 0,00
K1/01/2018 2017-12-19 2017-12-19 2018-12-31 Zakład Usług Informatycznych MINISOFT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wigury 19, Marek Oborski Obsługa pogwarancyjna systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 800.00 0.00 0,00
29/11/2017 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-18 Arkadiusz Mażewski Agencja Artystyczna Music Planet ul. Kostki Napieralskiego 26, 70-783 Szczecin Wykonanie nagłośnienia koncertu Krystyny Giżowskiej w dniu 18.12.2017 r. w Gryficach Henryk Chmiel Umowa -- 0.00 12500.00 0,00
S-0150/2018 2017-11-24 2018-01-01 2018-12-31 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hanny Januszewskiej 1 Ustalenie zasad świadczenia usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 10982.00 13507.86 0,00
WOA.8141.159.GKRPA/D/2017 2017-11-13 2017-11-13 2017-12-31 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryficach z siedzibą w Gryficach, ul. Wojska Polskiego 23 Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy pełni życia - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Alicja Bojówka Umowa -- 0.00 0.00 5 000,00
---------------- 2018-01-12 2018-01-14 2018-01-14 SUN LIKE z siedzibą 02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 14/1 Robert Jaszewski Wykonanie programu artystycznego. Henryk Chmiel * warunki umowy zastrzeżone Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.1.2018 2018-01-05 2018-01-05 2018-01-12 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach Małgorzata Bęgowska (WPG) Umowa -- 0.00 16197.59 0,00
WPG.272.01.01.2018.MB 2018-01-08 2018-01-08 2018-12-31 Przesdiębiorstwo Usługowo-Handlowe JASTAR ul. Rynek 23, 72-320 Trzebiatów Jan Starczewski Wykonanie usługi w zakresie konserwacji 790 punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Gryfice Małgorzata Bęgowska (WPG) *Za wykonanie zadań objętych niniejszą umową ustalono wynagrodzenie w kwocie stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe i wynosi miesięcznie 4600,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 4600.00 0,00
WPG.272.03.12.2017.GS 2017-12-22 2017-12-22 2018-12-31 Marian Bielecki Firma Usługowa BIELECKI ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) Grzegorz Szredziński (WPG) *wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia umowy do dnia upływu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych Umowa -- 0.00 8610.00 0,00
WPG.272.01.01.2018.GS 2018-01-05 2018-01-05 2018-04-27 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie Paweł Tomczak Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa drogi na działce 291/31, obręb geodezyjny Borzyszewo, mina Gryfice Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa -- 0.00 141450.00 0,00
WPG.272.02.12.2017 2017-12-29 2018-01-01 2018-02-28 F.H.U Grabowiecki Sp. z o.o. ul. Niekładzka 4, 72-300 Gryfice Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu gospodarki odpadami CZG-RXXI, obejmująca miasto Gryfice i 31 sołectw oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Grzegorz Drążkowiak (WNOŚ) *wartość zamówienia brutto - wartość przewidywana Umowa -- 0.00 315833.30 0,00
WPG.272.3.2017.Ach 2017-12-15 2017-12-15 2018-02-12 Piotr Kowalski Biuro Projektowe Piotr Kowalski z siedzibą w Szczecinie ul. Sowia 34c, 70-792 Szczecin Opracowanie programu transportowego Gminy Gryfice w ujęciu układu komunikacyjnego drogowego, komunikacji zbiorowej, systemu ścieżek rowerowych i punktów przesiadkowych oraz lokalizacji planowanego lotniska i jego powiązań komunikacyjnych Aneta Chruścielewska (WPG) Umowa -- 0.00 25830.00 0,00
---------------- 2018-01-05 2018-01-02 2018-12-31 Struga S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 88-111 Rojewo, gmina Rojewo woj. kujawsko-pomorskie Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie, polegającego na unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych wg. Dz. U. WE L 300 z 14.11.2009 r.; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. jako materiał kategorii 1 i 2, w tym odbiorze, transporcie i likwidacji zwłok padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy Gryfice w Zakładzie Utylizacyjnym posiadającym zezwolenie i spełniającym warunki do utylizowania takich produktów oraz dysponującym specjalistycznymi środkami transportu do ich przewozu, dopuszczonymi decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Katarzyna Młynarska * kwota 350,00 zł plus 8% VAT za jednorazowy podjazd pod wskazane miejsce. Całkowita wartość świadczonych usług na podstawie umowy nie przekroczy 4500,00 zł Umowa -- 350.00 378.00 0,00
WPG.272.2.2018 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-25 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 67 w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa -- 0.00 14431.07 0,00
WPG.272.01.01.2018.FS.SZ 2018-01-24 2018-01-24 2018-02-22 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Montaż ogrodzenia stalowego o dł 21 mb wraz z bramą wjazdową przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Barkowo na dz. gminnej nr 8/28, dla Sołectwa Barkowo, Gmina Gryfice z funduszu sołeckiego na 2018 r. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Umowa -- 0.00 6098.00 0,00
WOA.272.11.2017.AB 2017-12-29 2018-01-01 2018-12-31 Hydrogryf Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20a, 72-300 Gryfice Agnieszka Mnich-Sowińska Sprzedaż paliw silnikowych tj. olej napędowy - ON, benzyna bezołowiowa 95 Alicja Bojówka *całkowita wartość zamówienia brutto nie przekroczy 27540,00 zł Umowa -- 0.00 27540.00 0,00
WPG.272.05.01.2018.GS 2018-01-15 2018-01-15 2018-09-15 HEKO Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań Halina Karmolińska-Słotkowska Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 3 do zapytania ofertowego Grzegorz Szredziński Umowa -- 0.00 38745.00 0,00
WPG.272.03.12.2017.GS 2017-12-29 2018-01-01 2019-12-31 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162, Oddział w Szczecinie ul. Mieszka I, 71-011 Szczecin Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia 06.12.2017 r. złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance Grzegorz Szredziński * za udzieloną ochronę zostanie zapłacona składka ubezpieczeniowa w łącznej wysokości 120135,30 zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.1.2018.MJ 2018-01-30 2018-01-30 2018-12-31 Rzeczoznawca Majątkowy Marta Bodnar, ul. Śniadeckich 46a/1, 72-300 Gryfice Świadczenie usługi w zakresie wykonania wycen nieruchomości Marek Jędraszewski * łączna wartość usług wykonanych na podstawie umowy nie może przekroczyć kwoty 30000,00 zł brutto Umowa -- 0.00 30000.00 0,00
WNOŚ.272.2.2018.MJ 2018-01-29 2018-01-29 2018-12-31 Usługi Geodezyjne Krzysztof Przybysz ul. Ogrodowa 1, 72-300 Gryfice Świadczenie usług w zakresie wykonania prac geodezyjnych Marek Jędraszewski * łączna wartość usług wykonanych na podstawie umowy nie może przekroczyć kwoty 95000,00 zł brutto Umowa -- 0.00 95000.00 0,00
WPG.272.04.01.2018.GS 2018-01-17 2018-01-17 2018-12-31 Leszek Smoliński REMBUD ZRB i UTH Przybiernówko, Przybiernówko 8B, 72-300 Gryfice Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński Umowa -- 0.00 5611495.81 0,00
WPG.272.06.01.2018.GS 2018-01-12 2018-01-12 2018-12-31 Konsorcjum firm: BUD-BLOK Karol Wasielewski ul. Żołkiewskiego 14/8, 70-346 Szczecin oraz Fundacja Wodna Służba Ratownicza ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Pływalni Krytej w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 14. Grzegorz Szredziński *wartość szacunkowa brutto umowy w oparciu o szacunkowe zapotrzebowanie godzinowe i cenę jednostkową wynosi: 217980,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania umowy nie może przekroczyć tej kwoty. Umowa -- 0.00 217980.00 0,00
WPG.272.03.01.2018.GS 2018-01-12 2018-01-12 2019-12-31 Lireco Krzysztof Komajda ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia Wykonanie usługi polegającej na: Zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 14. Wykonanie czynności sprzątających na terenie Pływalni. Dostarczaniu środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody Pływalni, w tym środków do uzdatniania wody basenowej, dezynfekcji pływalni, niecki basenowej i zaplecza sanitarnego Grzegorz Szredziński Umowa -- 17920.05 0.00 0,00
WPG.272.04.12.2017.GS 2017-12-29 2018-01-01 2019-12-31 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 162, Oddział w Szczecinie ul. Mieszka I, 71-011 Szczecin Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Grzegorz Szredziński * za udzieloną ochronę zostanie zapłacona składka ubezpieczeniowa w łącznej wysokości 9306,00 zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.02.12.2017.GS 2017-12-29 2018-01-01 2019-12-31 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w ramach następujących zdarzeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk Grzegorz Szredziński *za udzieloną ochronę zostanie zapłacona składka ubezpieczeniowa w łącznej kwocie 234044,48 zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
-------------------- 2018-01-16 2018-01-27 2018-01-27 Agencja Koncertowa Pro Arte z siedzibą w Rosnowie, 76-042 Rosnowo Wykonanie programu artystycznego Henryk Chmiel *warunki umowy zastrzeżone Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.3.2018.IS 2018-01-05 2018-01-05 2018-12-31 EMI-ZOO Hurtownia Artykułów Zoologicznych Marcin Maszkało z siedzibą ul. Radomska 11, 78-100 Kołobrzeg Zakup i dostawa suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2018 Izabela Stachowska * za wykonanie prac wykonawca otrzyma wynagrodzenie uzgodnione w trybie zapytania o cenę w wysokości na przekraczającej kwoty 6500,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 6500.00 0,00
WOA.2600.01.2018.CG 2018-01-16 2018-01-16 2018-12-31 Partner XXI-Pik ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych Celina Grzybowska * łączna wartość sprzedanych towarów w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 30000,00 zł netto. Wartość jednorazowego zamówienia nie może być niższa niż 100 zł brutto. Umowa -- 30000.00 0.00 0,00
WOA.2600.02.2018.CG 2018-01-16 2018-01-16 2018-12-31 Delko Esta Sp. z o.o. ul. J. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard Szczeciński Sprzedaż i dostarczenie środków czystości Celina Grzybowska * łączna wartość sprzedanych towarów w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty15000,00 zł netto. Wartość jednorazowego zamówienia nie może być niższa niż 100 zł brutto. Umowa -- 15000.00 0.00 0,00
WPG.272.02.01.2018.GS 2018-01-05 2018-01-05 2018-01-19 Faber Consulting Sp. zo.o. ul. Polna 100, 87-100 Toruń Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów dotyczących rewitalizacji na terenie gminy Gryfice niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z Programem Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023. Grzegorz Szredziński *obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi 44157,00 zł brutto w tym podatek VAT. Umowa -- 0.00 44157.00 0,00
SEG.272.12.2017 2017-12-29 2018-01-02 2018-12-31 Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice – Urzędu Miejskiego w Gryficach. Alicja Bojówka *wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty 175412,40 zł brutto. Umowa -- 0.00 175412.40 0,00
71/Enea Oświetlenie/OS/R6/2017 2017-12-29 2018-01-01 2018-12-31 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Gryfice na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz urządzeniach stanowiących własność Gminy Gryfice Małgorzata Bęgowska * klauzula poufności - tajemnica przedsiębiorcy Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.01.02.2018.WR+ aneks nr 1 z dnia 12.04.201 2018-02-01 2018-02-01 2018-03-31 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak * termin wykonania przedmiotu umowy: 50 dni od daty przekazania terenu robót umowa+aneks nr 1 z dnia 12.04.2018 r.+ aneks nr 2 z dnia 16.04.2018 r.+aneks nr 3 z dnia 15.05.2018 r. -- 75833.33 81900.00 0,00
WOA.272.10.2017.AB 2017-12-22 2018-01-01 2018-12-31 Garmond Press S.A. Oddział w Szczecinie ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin Systematyczna dostawa prasy Alicja Bojówka *wartość zamówionej prasy określa faktura VAT wystawiona przez dostawcę Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WOA.272.5.2017.LW 2017-12-22 2017-12-22 2017-12-31 Elaboro Agnieszka Borowiecka ul. Reymonta 15a, 72-346 Pobierowo Dostarczenie licencji bezterminowych na system DLP (Data Leak Protection) Safend wraz z wdrożeniem i szkoleniem w siedzibie Zamawiającego Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 48698.37 59899.00 59 899,00
005/2018/D 2018-02-01 2018-02-01 2021-01-31 SSM Poland sp. z o.o., ul. Witkiewicza 62, 71-125 Szczecin Umowa dzierżawy urządzenia Toshiba e-Studio 2040cse Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 9600.00 11808.00 0,00
WOA.272.01.2018.LW 2018-01-30 2018-01-30 2018-12-31 PRAXIS Łódź, Pilecka i Petelak sp. jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź Dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 66617.89 81940.00 0,00
045/2018 2018-01-30 2018-01-01 2018-12-31 Technika Service Gibała Henryk, ul. Koielska 3c/10, 44-156 Sierakowice Opieka techniczna nad oprogramowaniem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryficach Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 2600.00 3198.00 3 198,00
WOA.131.03.2017.LW 2018-01-30 2018-01-01 2018-12-31 P.U.H. GEO-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa Przedłużenie usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina i modułem iMPA Leszek Wójcikiewicz Umowa -- 3000.00 3690.00 3 690,00
WPG.272.01.03.2018.GS 2018-03-01 2018-03-01 2019-12-31 F.H.U Grabowiecki Sp. z o.o. ul. Niekładzka 4, 72-300 Gryfice Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu gospodarki odpadami CZG-RXXI, obejmująca miasto Gryfice i 31 sołectw oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Grzegorz Drążkowiak (WNOŚ) *wartość zamówienia brutto - wartość przewidywana Umowa -- 0.00 3506505.78 0,00
WOA.8140.1.2018.GKRPA.DC 2018-01-26 2018-01-01 2018-12-31 Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w roku 2018. Alicja Bojówka * I rata w kwocie 75000,00 zł zostanie przekazana do dnia 28.02.2018 r., II rata w kwocie 75000,00 zł zostanie przekazana do dnia 15.04.2018 r. Umowa -- 0.00 150000.00 0,00
WPG.272.7.2018.MB 2018-02-19 2018-02-19 2018-03-20 Firma AM-BUD Wrzosowo 177, 72-400 Kamień Pomorski, Arkadiusz Bednarek Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska *wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożonym formularzem Umowa -- 0.00 28400.00 0,00
WPG.272.9.2018 2018-02-26 2018-02-26 2018-03-27 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. st. Ruta 74/1 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska *wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym na kwotę 22480,00 zł brutto w tym podatek VAT 8%. Umowa -- 0.00 22480.00 0,00
SEG.3153.1.2018 2018-02-23 2018-05-01 2018-12-31 Gryficki Dom Kultury ul. Niepodległości 53 ,72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w roku 2018 w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic, opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup węgla i drewna oraz pozostałych kosztów, a przez to stworzenie możliwości pożytecznego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców wiejskich naszej Gminy. Alicja Bojówka *I rata w kwocie 50000,00 zł zostanie przekazana do dnia 01.08.2018 r., II rata w kwocie 40262,00 zł zostanie przekazana do 01.10.2018 r. umowa -- 0.00 90262.00 0,00
WPG.272.8.2018.MB 2018-02-19 2018-02-19 2018-03-20 Firma Handlowo-Usługowa Marcin Ksiądz ul. Litewska 8/5, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska *wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym na kwotę 24689,00 zł brutto w tym podatek VAT 8%. umowa -- 0.00 24689.00 0,00
WOA.272.1.2018.AB 2018-02-01 2018-02-01 2019-12-31 AKSON Ryszard de Lewin-Lewiński z siedzibą 73-150 Łobez ul. Czcibora 28b Prowadzenie jako audytor wewnętrzny audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gryficach i gminnych jednostkach organizacyjnych Alicja Bojówka * za wykonanie zadań objętych umową Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3500,00 zł brutto, płatne na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury, w terminie 7 dni od jej przedłożenia, przelewem na konto bankowe, umowa -- 0.00 3500.00 0,00
WOA.272.1.2018.GKRPA.T 2018-01-02 2018-01-02 2018-12-31 Agnieszka Mitrowicz Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice oraz Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu przy SPZZOZ w Gryficach Janusz Lewandowski Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" w grupie edukacyjnej i w grupie wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ilości po 1,5 godziny tygodniowo w każdej grupie. Alicja Bojówka * z tytułu wykonania zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za jedną godzinę zajęć w ilości 3 godziny tygodniowo. Miesięczny koszt prowadzenia zajęć wyniesie 720,00 zł brutto. umowa -- 0.00 720.00 0,00
WPG.272.02.02.2018.WR 2018-02-20 2018-02-22 2018-04-13 AS-BUD Budownictwo Ogólne, Projektowanie, Doradztwo Obsługa Inwestorska oraz Wykonawstwo Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak * za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Umowa -- 0.00 5781.00 0,00
WPG.272.01.02.2018.GS 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-07 Przesiębiorstwo Usługowo-Projektowe "EDA-ART" ul. Rynek 15 72-320 Trzebiatów Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński *wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia umowy do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych (wpisany termin realizacji do 2018-02-07 - termin kryjący) Umowa * za wykonanie czynności wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 44330,82 zł brutto, w tym podatek 23% co stanowi 0,79% wartości robót budowlanych -- 0.00 44330.82 0,00
272.02.2018.KK 2018-03-05 2018-03-05 2018-05-05 ZUBWiT "Mętlowie" ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 424/207 i 424/219 obręb Rzęskowo Krzysztof Kałęcki *terminy realizacji robót: rozpoczęcia - z dniem przekazania placu budowy; zakończenia - 2 m-ce od daty podpisania umowy Umowa -- 0.00 78000.00 0,00
WOA.271.22.2018.AB 2018-02-27 2018-02-27 2018-02-28 Serwis Drzwi Automatycznych ul. Dworcowa 208/12, 78-100 Kołobrzeg Naprawa automatycznych drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 37 Alicja Bojówka Zamówienie -- 0.00 7503.00 0,00
WPG.7013.01.02.2018.GS 2018-02-15 2018-02-15 2018-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach ul. 3-go Maja 17, 72-300 Gryfice Wykonanie prac remontowych kościoła, w tym na wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach Grzegorz Szredziński. * Gmina Gryfice udziela dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. 3-go Maja 17, Gryfice na wykonanie zadania w wysokości 200.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 3.034.801,14zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.11.2018.MB 2018-03-21 2018-03-21 2018-04-04 Free Volt Sp. z o.o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz Napraw dwóch lamp solarnych w m. Borzyszewo i skrzyżowanie Rzęsin-Trzygłów Małgorzata Bęgowska * strony ustalają formę wynagrodzenia ryczałtowego (brutto), które nie będzie podlegało rewaloryzacji i negocjacji w trakcie zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą. Umowa -- 0.00 6284.56 0,00
WPG.272.10.2018 2018-03-09 2018-03-09 2018-04-07 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Klasztornej 9/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska *wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym. Umowa -- 0.00 27290.00 0,00
- 2018-03-01 2018-03-01 2018-06-21 SZABALKIN.com Lubanowo 19, 74-111 Lubanowo Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji "WESTPOMERANIAN GREENFIELD 2018" w ramach promocji terenów inwestycyjnych Gminy Gryfice Zbigniew Chabowski Umowa -- 0.00 12300.00 0,00
WOA.272.5.2018.GKRPA.R 2018-04-03 2018-04-03 2018-12-31 Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska Radio PLUS Gryfice ul. 3 Maja 17, 72-300 Gryfice Przygotowanie, przeprowadzenie i wyemitowanie audycji radiowych poświęconych problemom społecznym w tym uzależnień i przemocy w rodzinie z wykorzystaniem informacji związanych z pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alicja Bojówka *audycje w liczbie po jednej audycji w tygodniu, obejmującej minimum po 20 minut czasu antenowego, łącznie po 4 audycje miesięcznie. * Umowa -- 0.00 7200.00 0,00
WPG.272.08.10.2017.MB 2017-10-19 2017-10-19 2017-11-17 MAGIC Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Fabrycznej, Wesołej, Kościuszki i Gdańskiej w Gryficach Małgorzata Bęgowska * dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Fabrycznej - 12090,00 zł brutto, ul. Wesoła - 21746,40 zł brutto, ul. Kościuszki - 5412,00 zł brutto, ul. Gdańska - 14058,90 zł brutto. Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.02.09.2017.GS 2017-09-07 2017-09-07 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach na zadaniu pn. "Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach. Grzegorz Szredziński * wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia umowy do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych Umowa -- 0.00 46249.48 0,00
WPG.272.01.10.2017.GS 2017-10-13 2017-10-13 2018-02-28 Henryk Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR, Łozienica, ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński *wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 560000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23% w tym za opracowanie dokumentacji technicznej 22400,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 560000.00 0,00
WPG.272.09.10.2017.MB 2017-10-19 2017-10-19 2017-11-17 ASTRUS ul. BOWID 9E, 75-209 Koszalin Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Śniadeckich w Gryficach oraz w m. Dobrzyń. Małgorzata Bęgowska * dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Śniadeckich w Gryficach - 6397,14 zł brutto, w m. Dobrzyń - 20546,19 zł brutto, Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.7.2017 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-20 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 Szczecin Umowa darowizny. Przedmiotem darowizny jest tester trzeźwości ALCOBLOW - 8 szt. Alicja Bojówka * darowizna przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Umowa darowizny -- 0.00 10000.00 0,00
WPG.272.03.08.2017.GS 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-31 Jan Starczewski Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe JASTAR ul. Rynek 23, 72-320 Trzebiatów Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach Małgorzata Bęgowska Umowa -- 0.00 89708.38 0,00
WPG.272.02.08.2017.GS 2017-08-02 2017-08-02 2018-07-10 Stanisław Jankowski Zakład Usług Remontowo-Budowlanych ul. Zielona 3, 72-400 Kamień Pomorski Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach Grzegorz Szredziński Umowa -- 0.00 3854122.55 0,00
WOA.272.4.2018.GKRPA.P 2018-03-01 2018-03-01 2018-12-31 DAK Spółka z o.o. z siedzibą w Gryficach u Cotygodniowe wydanie dodatku tematycznego poświęconego problemom uzależnień i przemocy w rodzinie zatytułowanego "ŚWIAT NA TRZEŹWO" będącego integralną częścią tygodnia "GRYFICKIE ECHA". Alicja Bojówka * 125,00 zł brutto za jeden numer dodatku. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 5000,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 5000.00 0,00
WPG.272.01.07.2017.GS 2017-07-17 2017-07-17 2017-08-25 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polska 107, 72-300 Gryfice Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach na świetlicę socjoterapeutyczną przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach Grzegorz Szredziński * wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym. Umowa -- 0.00 58800.00 0,00
WNOŚ.272.01.2017.KM 2017-07-14 2017-07-14 2017-10-10 Usługi Leśne i Rolnicze Ireneusz Bilkiewicz Mały Dólska 2, 86-140 Drzycim Wykonanie usługi zniszczenia stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice (zgodnie z załączoną inwentaryzacją) w zakresie trzech oprysków herbicydem, koszenia - opcjonalnie oraz weryfikacja skuteczności przeprowadzonych zabiegów usuwania barszczu zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gryfice Katarzyna Młynarska Umowa -- 6000.00 6480.00 0,00
272.15.09.2017.FS.SZ 2017-09-26 2017-09-26 2017-10-25 Usługi ogólnobudowlane Adam Springer Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Wykonanie drewnianej altany plenerowej o pow. 28 m2 w miejscowości Zacisze na dz. nr 105/1 dla Sołectwa Zacisze, Gmina Gryfice z funduszu sołeckiego na 2017 r. na przygotowanym terenie. Sylwia Zielińska-Poźniak Umowa -- 0.00 8456.25 0,00
WPG.272.13.14.08.2017.FS.SZ 2017-09-26 2017-09-26 2017-10-25 SOLID Mebel ul. Leśna 11/43, 07-003 Małkinia Górna Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń zabawowych dla Sołectwa Prusinowo - dz. 31/11 i 22/9 oraz Sołectwa Rzęsin - dz. 14/22 Sylwia Zielińska-Poźniak Umowa -- 0.00 14721.00 0,00
WPG/7031/7/09/2017/MB 2017-09-13 2018-01-01 2018-12-31 ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Część I zamówienia - dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Małgorzata Bęgowska Umowa -- 0.00 742189.78 0,00
WPG/7031/8/09/2017/MB 2017-09-13 2018-01-01 2018-12-31 Innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Część II zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Małgorzata Bęgowska Umowa -- 0.00 269370.27 0,00
WPG.272.03.09.2017.GS 2017-09-18 2017-09-18 2017-10-06 FreeVolt Sp. z o.o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz Dostarczenie wraz z montażem 15 kompletów lamp solarnych fabrycznie nowych o parametrach technicznych zgodnych z zapisami zapytania ofertowego w m. Rotnowo, Ościęcin, Kukań, Niedźwiedziska Grzegorz Szredziński Umowa -- 0.00 88083.29 0,00
---- 2017-09-11 2017-09-11 2017-09-16 Agencja Usług Muzycznych ul. 700-Lecia 25/7, Nowogard Wykonanie programu artystycznego podczas imprezy "Smaki Dziedzictwa Ziemi Gryfickiej - Dożynki 2017" Olga Bujanowska Umowa -- 0.00 1470.00 0,00
WPG.272.04.09.2017.GS 2017-09-19 2017-09-19 2018-03-19 Pracownia Projektowania Architektoniczno-Budowlanego ul. Struga 78 70-784 Szczecin Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński Umowa -- 0.00 18450.00 0,00
WPG.272.04.2017.MB 2017-07-25 2017-07-25 2017-09-30 Kancelaria Biegłych Rewidentów "PROFIT" UL. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin Przeprowadzenie łącznie 2 badań sprawozdań finansowych z realizacji projektu pt.: "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" Małgorzata Bęgowska * 1 badanie sprawozdania okresowego w 2017 r. do dnia 15.08.2017 r. , 1 badanie sprawozdania z zakończenia realizacji projektu w 2017 r. do dnia 30.09.2017 r. Umowa -- 3200.00 3936.00 0,00
WOA.8141.107.GKRPA.2017.D 2017-08-23 2017-09-15 2017-12-15 Fundacja Edukacji i Rozwoju "Pomorzanin" z siedzibą w Rzęskowie Umowa o realizację zadania publicznego pt.: "Mobilna wystawa "Zdrowy! Świadomy!" Regina Borowiak * zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 5000,00 zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WOA.8141.108.GKRPA.2017.D 2017-08-23 2017-09-15 2017-11-30 Stowarzyszenie Gryficka Akademia Przyszłości z siedzibą w Gryfcach Realizacja zadania publicznego pt.: "Kreacja zdrowia seniora "W zdrowym ciele zdrowy duch". Regina Borowiak * zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 4467,00 zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WOA.1333.04.2017.LW 2017-04-28 2017-04-28 2018-06-30 Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST Daniel Igielski Umowa -- 0.00 13530.00 0,00
WPG.271.25.2017.MB 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-26 F.U.H. "Auto Color" Zbigniew Prośniewski ul. Jana Dabskiego 6, 72-300 Gryfice Zakup artykułów plastycznych do przeprowadzenia konkursu/warsztatów dla dzieci oraz nagród w ramach ww. konkursu - dotyczy projektu pod nazwą "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice". Małgorzata Bęgowska Umowa -- 0.00 6749.99 0,00
WPG/7031/9/11/2017/MB 2017-11-15 2018-01-01 2018-12-31 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Heweliusza 9 Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 01.01.2018-31.12.2018 Małgorzata Bęgowska Umowa -- 0.00 682904.16 0,00
WOA.1333.01.2018.DI 2018-03-19 2018-03-19 2021-03-19 Nbit Sp. z o.o. ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów, Jarosław Jenczmionka Wznowienie licencji na okres 36 m-cy dla Fortigate 60E i FortiAnalyzer 200D. Asysta techniczna i wsparcie techniczne. Usługa gwarancyjna. Daniel Igielski * etap I - dostawa aktualizacji w ciągu 14 dni od podpisania umowy , na swój koszt; etap II - 36 miesięcy okresu obowiązywania licencji, liczone od dnia podpisania umowy Umowa -- 0.00 52748.55 0,00
-- 2017-08-28 2017-08-28 2017-09-17 Zespół Lekarzy Rodzinnych Przewozy Medyczne "Wysoczańscy" ul. Dworcowa 2, 72-300 Gryfice Przeprowadzenie zabezpieczenia medycznego podczas imprezy "Smaki Dziedzictwa Ziemi Gryfickiej - Dożynki 2017" w Gryficach Olga Bujanowska Umowa zlecenie -- 0.00 1400.00 0,00
-- 2017-08-28 2017-08-28 2017-09-17 Agenja ochrony osób i mienia "TOM" Gryfice ul. 6 Marca 6 Obowiązek przeprowadzenia ochrony imprezy "Smaki Dziedzictwa Ziemi Gryfickiej - Dożynki 2017" w Gryficach Olga Bujanowska Umowa zlecenie -- 0.00 3810.00 0,00
WOA.8141.1.14.GKRPA.2017.S 2017-10-05 2017-10-02 2017-12-15 Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki Piotr Rogóż ul. Mariana Smoluchowskiego 8/25, 30-069 Kraków Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu cyberprzemocy i wychowania w cyberprzestrzeni oraz autodestrukcyjnych zachowań w środowiskach młodzieżowych Alicja Bojówka Umowa -- 0.00 10000.00 0,00
------------------------- 2017-10-17 2017-10-17 2017-11-11 Agencja Artystyczna Bartosz Kulczyk Poznań Wykonanie programu artystycznego. Henryk Chmiel * warunki umowy zastrzeżone Umowa -- 0.00 0.00 0,00
PI/2017/2/OB 2017-08-21 2017-08-21 2017-09-16 Zespół Muzyczny, 59-700 Bolesławiec Wykonanie programu artystycznego Olga Bujanowska *warunki umowy zastrzeżone Umowa koncertowa -- 0.00 0.00 0,00
PI/2017/1/OB 2017-08-21 2017-08-21 2017-09-16 Cover-Event Szczecin Wykonanie programu artystycznego Olga Bujanowska *warunki umowy do wglądu na wniosek Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.03.04.2018.WR+aneks nr 1 z dnia 25.05.2018 2018-04-13 2018-04-14 2018-05-28 Ricoh Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak * Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 45 dni Umowa+aneks nr 1 z dnia 25.05.2018 r. -- 128498.00 158052.54 0,00
WPG.272.12.2018.AW 2018-04-12 2018-04-12 2018-05-10 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Woj. Polskiego 107, 72-300 Gryfice Roboty remontowe zewnętrznych elementów budynku administracyjnego i boksów garażowych w zabudowie szeregowej oraz uporządkowanie terenu zaplecza budynku jw. Alicja Wiznerowicz Umowa -- 0.00 28018.02 0,00
WPG/7031/10/03/2018/MB 2018-03-21 2019-01-01 2019-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem - upoważnionym zamawiającym jest Powiat Gryficki. Krzysztof Kałęcki *za wykonanie umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto stanowiące równowartość iloczynu ilości gazu ziemnego dla potrzeb zgłoszonych punktów odbioru (m3) i stawki jednostkowej wynoszącej 0,012 zł/m3, jednak nie mniej niż 5000,00zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
WPG/7031/9/03/2018/MB 2018-03-21 2019-01-01 2019-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne, sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, opracowanie projektu dokumentacji, świadczenie usług doradczych związanych z przedmiotem umowy w kresie trwania umowy na dostawy energii elektrycznej. Małgorzata Bęgowska Umowa -- 2800.00 0.00 0,00
WPG.272.13.2018.AW 2018-04-10 2018-04-10 2018-11-30 P.H.U. Marcin Binięda ul. M.J. Piłsudskiego 24, 72-300 Gryfice Kompleksowa opieka ogrodnicza na Ogrodem Japońskim, zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Gryficach, zakup roślin, środków ochrony roślin, kory, nawozów. Alicja Wiznerowicz *zagospodarowanie terenu za budynkiem UM w Gryficach w terminie do dnia 30.04.2018 r. Umowa -- 0.00 32400.00 0,00
WPG.272.04.2018.KK 2018-05-08 2018-05-08 2018-07-08 Firma Usługowa "Bielecki" Marian Bielecki ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sowiej - działka nr 424/207 obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 26000.00 0,00
WPG.272.05.04.2018.WR 2018-04-30 2018-04-30 2018-11-30 Technologie Budowlano-Instalacyjne TBI Konarzewski Marek ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Prusinowie - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 654699.19 805280.00 0,00
WPG.272.04.04.2018.WR 2018-04-30 2018-04-30 2018-11-30 Technologie Budowlano-Instalacyjne TBI Konarzewski Marek ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 327073.02 402300.00 0,00
WPG.272.06.04.2018.WR+aneks nr 1 z dnia 08.06.2018 2018-04-24 2018-04-24 2018-06-08 P.H.U. K&M Kamila Czapracka ul. Jagiełły 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski Zaprojektowanie i wykonanie stołów i mównicy, montażu, dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ustawienia indywidualnych i standardowych mebli w sali konferencyjnej oraz sprzedaży tych mebli zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ i ofertą cenową wykonawcy Włodzimierz Rączkowiak * cena brutto przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty: zaprojektowania, wykonania, transportu, rozładunku, montażu i ustawienia mebli oraz serwisu gwarancyjnego. Umowa+aneks nr 1 z dnia 08.06.2018 r. -- 23788.00 29259.24 0,00
WPG.272.07.04.2018.WR 2018-04-24 2018-04-24 2018-06-08 P.H.U. K&M Kamila Czapracka ul. Jagiełły 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski Wykonanie wraz z dostawą i montażem zabudowy meblowej pomieszczenia aneksu kuchennego w sali konferencyjnej, uporządkowania pomieszczenia po montażu zabudowy oraz sprzedaży tej zabudowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ i ofertą cenową wykonawcy. Włodzimierz Rączkowiak *cena brutto zamówienia ma charakter ryczałtowy i zawiera koszty: zaprojektowania, wykonania, transportu, rozładunku elementów zabudowy i wyposażenia, montażu zabudowy meblowej i wyposażenia z podł. do inst.wod.-kan. i serwis gwaran Umowa -- 7772.00 9559.56 0,00
WPG.272.02.03.2018.FS.SZ 2018-03-28 2018-03-28 2018-07-15 Zakład Usług Komunalnychw Gryficach ul. Zielona 5 Wykonanie inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej nr 845014Z na działce nr 305 miejscowości Rzęskowo wg przedstawionego kosztorysu ofertowego z materiałów Gminy wraz z przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla sołectwa Rzęskowo, Gmina Gryfice. Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 22513,45 zł brutto Umowa -- 0.00 22513.45 0,00
WPG.272.04.04.2018.FS.SZ 2018-05-08 2018-05-08 2018-06-06 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Wykonanie utwardzenia kruszywem 336 m2 gruntowej drogi gminnej na dz. dr 135 w m. Ościęcin, Sołectwo Ościęcin Gmina Gryfice w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok na przygotowanym terenie. WPG.272.04.04.2018.FS.SZ Umowa -- 0.00 4499.96 0,00
WPG.272.14.2018 2018-05-14 2018-05-14 2018-06-12 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Klasztornej 9/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi instalacjami Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 14196.00 0,00
WPG.272.03.05.2018.WR 2018-05-10 2018-05-10 2021-12-31 Andrzej Sucholas AS-BUD Budownictwo Ogólne, Projektowanie, Doradztwo, Obsługa Inwestorska, 72-300 Gryfice Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 0.00 18084.69 0,00
WPG.272.15.2015 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-30 Usługi Ogólnobudowlane Adam Springer Ościęcin 9 72-300 Gryfice Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Gdyńskiej 15 i 13 w Gryficach Małgorzata Bęgowska * część I: Remont pokrycia dachowego przy ul. Gdyńskiej 15 w Gryficach za kwotę 18099,72 zł brutto. częśćI I: Remont pokrycia dachowego przy ul. Gdyńskiej 13 w Gryficach za kwotę 18099,72 zł brutto. Umowa -- 0.00 36199.44 0,00
WNOŚ.272.01.2018.KM 2018-06-29 2018-06-29 2018-06-30 AGRO-BUD Marcin Bilkiewicz Mały Dólska 2, 86-140 Drzycim Wykonanie usługi zniszczenia stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice (zgodnie z załączoną inwentaryzacją). Katarzyna Młynarska Umowa -- 6000.00 6480.00 0,00
- 2018-05-23 2018-05-25 2018-05-27 Agencja Ochrony Osób i Mienia TOM ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice Ochrona imprezy zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Matki (Plac Zwycięstwa) Olga Bujanowska Umowa zlecenie -- 0.00 7945.80 0,00
WPG.272.04.06.2018.WR 2018-06-12 2018-06-12 2018-07-09 Ogólnobudowlany Zakład Produkcyjno-Usługowy Henryk Sosnówka ul. Nowy Świat 13, 72-300 Gryfice Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, na działce nr 28 w m. Górzyca gm. Gryfice, obręb geodezyjny Górzyca. Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 36818.50 45286.76 0,00
WOA.272.5.2018.AB 2018-05-02 2018-05-01 2019-04-30 Kancelaria Adwokacka w Szczecinie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Gminy Gryfice w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Alicja Bojówka * strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtu w łącznej kwocie 5500,00 zł miesięcznie, łącznie z podatkiem od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia, a wynoszącej w dniu zawarcia umowy 23%. Umowa -- 0.00 5500.00 0,00
WNOŚ.272.01.2018.KM 2018-05-29 2018-05-29 2018-10-15 AGRO-BUD Mały Dólsk 2, 86-140 Drzycim Usługa zniszczenia stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice (zgodnie z załączoną inwentaryzacją) Katarzyna Młynarska Umowa -- 6000.00 6480.00 0,00
WOA.272.6.2018.GKRPA.PP 2018-05-29 2018-06-04 2018-06-07 Teatr KURTYNA ul. Kordiana 60/88, 30-653 Kraków Przedstawienie widowiska teatralnego o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży Alicja Bojówka * wynagrodzenie brutto w wysokości 380,00 zł za jedno widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki. Umowa -- 0.00 6460.00 0,00
WPG.272.06.2018.KK 2018-07-02 2018-07-02 2018-08-31 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Modernizacja dojścia - urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Kołomąciu na działce nr 26/2 gm. Gryfice, obręb geodezyjny Kołomąć Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 13770.00 0,00
WPG.272.06.2018.KK 2018-07-02 2018-07-02 2018-07-31 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką zbiornika p. poż. w m. Borzęcin Gmina Gryfice Krzysztof Kałęcki * wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9835,08 zł w tym podatek VAT 23% płatne na podstawie faktury i protokołu odbioru w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego. Umowa -- 0.00 9835.08 0,00
WPG.7013.01.07.2018.GS 2018-07-04 2018-07-04 2018-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Swieszewo 18, 72-300 Gryfice Dezynsekcja części drewnianej konstrukcji w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie (umowa w sprawie udzielenia dotacji) Grzegorz Szredziński * Gmina przeznaczy na ten cel środki finansowe w wysokości 13284,00 zł co stanowi do 75% ogółu nakładów na to zadanie. Całkowity koszt wynosi 17712,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 17712.00 0,00
- 2018-06-18 2018-06-18 2018-12-31 Nbit Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 33/3 Dostawa programu antywirusowego F-Secure Client Security Premium (70 licencji) oraz PSB F-Secure Protection Service for Server (4licncje) na okres 48 miesięcy Leszek Wójcikiewicz *Terminy obowiązywania umowy: I etap - dostawa oprogramowania antywirusowego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy; II etap - 48 miesięcy okresu obowiązywania licencji, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Umowa -- 0.00 46690.80 0,00
WPG.272.17.2018+aneks nr 1 z dnia 05.10.2018 r. do 2018-07-02 2018-07-02 2018-12-31 TomEL_27 Biuro Projektowe Świerzno 9, 72-405 Świerzno Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia: ul. Trzygłowskiej-Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199, obręb Gryfice 8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) Krzysztof Kałęcki * wykonanie przedmiotu umowy w terminie 2 miesięcy od daty przekazania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego umowa+aneks nr 1 z dnia 05.10.2018 r. do umowy nr WPG.272.17.2018 z dnia 02.07.2018 (wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 10 dni od daty doręczenia pozwolenia na budowę) -- 0.00 24120.00 0,00
WPG.272.06.2018.KK 2018-06-20 2018-06-20 2018-08-27 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Trzygłowie na działce nr 120/12 gm. Gryfice, obręb geodezyjny Trzygłów Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 130000.00 0,00
WPG.272.05.06.05.2018.FS.SZ 2018-06-18 2018-06-18 2018-07-17 Solid Mebel ul. Leśna 11/43, 07-003 Małkinia Górna Zakup wraz z montażem i dostawą urządzeń siłowni napowietrznej dla: Sołectwa Lubieszewo w m. Lubieszewo dz. nr 130, Sołectwa Rotnowo w m. Rotnowo dz. nr 162/4 (z funduszu sołeckiego na 2018 r.) Sylwia Zielińska-Poźniak Umowa -- 0.00 15430.00 0,00
WPG.272.05.2018.FS.SZ 2018-07-18 2018-06-18 2018-07-17 Solid Mebel ul. Leśna 11/43, 07-003 Małkinia Górna Zakup wraz z montażem i transportem urządzeń zabawowych dla Sołectwa Dobrzyń, Sołectwa Brodniki, Sołectwa Rzęsin, Sołectwa Przybiernówko, Sołectwa Ościęcin Sylwia Zielińska-Poźniak Umowa -- 0.00 27829.00 0,00
WPG.272.08.05.2018.WR+ aneks nr 1 z dnia 10.09.201 2018-06-18 2018-06-18 2019-03-29 INQUBATOR Sp. z o.o. - pełnomocnikiem uprawnionym do reprezentowania konsorcjum P.H.U. TELSAT ul. Jana Dąbskiego 1A, 72-300 Gryfice oraz INQUBATOR Sp. z o.o. ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Klasztornej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa+aneks nr 1 z dnia 10.09.2018 r. do umowy -- 1585817.07 1950555.00 0,00
WPG.272.06.2018.KK 2018-06-18 2018-06-18 2018-09-18 Firma Usługowa BIELECKI ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewn. wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Skrajnej obr. Borzyszewo. Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 39900.00 0,00
WPG.272.05.06.2018.WR 2018-06-08 2018-06-08 2018-06-22 P.H.U. K&M ul. Jagiełły 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski Zamiana uprzednio zamówionych, dostarczyć do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gryficach i zamontować 6 mediaportów - stołowych przyłączy kablowych typu OFFICE BOX Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 4002.00 4922.46 0,00
WPG.272.09.05..2018.WR 2018-06-15 2018-06-15 2018-10-13 ZUBWiT "MĘTLOWIE"- Cezary Metel i Dariusz Mętel, ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ul. Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 326362.62 401426.02 0,00
WNOŚ.271.08.2018.GD 2018-07-09 2018-07-09 2018-11-15 TOPOL Rafała Topoliński ul. Starzyce 13/2, 73-120 Chociwel Wycinka 28 szt. drzew na terenie Parku Miejskiego w Gryficach (gatunki i obwody określone w decyzji Starostwa Powiatowego w Gryficach) Grzegorz Drążkowiak Umowa -- 0.00 7000.00 0,00
WNOŚ.272.11.2018.GD 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-18 Zakład Usług Melioracyjnych, 77-324 Bińcze 13 Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - miasto Gryfice Grzegorz Drążkowiak * łącznie 6 obiektów, gdzie ma być wykonana usługa. Umowa -- 0.00 15580.00 0,00
WPG.272.14.15.16.07.2018.FS.KK 2018-07-17 2018-07-17 2018-09-30 Zakład Usług Komunalnych ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Wykonanie progów zwalniających w ilości szt. 5 wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. Krzysztof Kałęcki * wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi nie może przekroczyć: dla Sołectwa Prusinowo do 5000,00 brutto, dla Sołectwa Kołomąć do 10000,00 brutto, dla Sołectwa Zacisze 9000,00 brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.18.2018 2018-07-13 2018-07-13 2018-09-13 Narcyz Kalinowski ul. Wincentego Witosa 12, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rapackiego 24/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji. Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 29227.76 0,00
- 2018-07-17 2018-07-17 2018-08-10 UNIFLOR ul. Polczyńska 10, 78-200 Bialogard Remont podłóg na parterze Przedszkola Nr 1 w Gryficach Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 31980.00 0,00
BZP.271.30.2018.ŁU 2018-06-26 2018-06-26 2018-07-15 WATERBAS Rogowo 58/12, 72-330 Mrzeżyno Przeprowadzenie kompleksowej wymiany elementów eksploatacyjnych na Pływalni przy ul. Sienkiewicza 10, 72-300 Gryfice Łukasz Uldynowicz - -- 24497.56 30132.00 0,00
WPG.272.06.07.2018.WR 2018-07-23 2018-07-23 2018-10-10 PPH KRAJAN Sp. z o.o. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak - -- 16260.16 20000.00 0,00
WPG.272.07.07.2018.WR 2018-07-11 2018-07-11 2021-11-13 PPUH Krzysztof Chwalisz ul. Sianowska 28, 75-463 Koszalin Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn." Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów". Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 0.00 4920.00 0,00
WPG.272.07.2018.KK 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-20 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Budowa linii oświetleniowej na działce nr 120/3 w miejscowości Trzygłów - dwa słupy z oprawami LED Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 10000.00 0,00
WPG.272.07.2018.KK 2018-07-16 2018-07-16 2018-08-01 Firma Usługowa BIELECKI ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Przebudowa drogi gminnej nr 845014Z w Rzęskowie (chodnik, jezdnia i ścieżka rowerowa), gmina Gryfice Krzysztof Kałęcki Umowa -- 0.00 9840.00 0,00
BZP.271.27.2018.LU 2018-05-28 2018-05-28 2018-06-28 FANZA ul. Św. Macieja 17, 78-100 Kołobrzeg Usługa polegająca na dokonaniu przeglądu serwisowego central wentylacyjnych na basenie przy ul. Sienkiewicza 14 w Gryficach Łukasz Uldynowicz - -- 10805.00 13290.15 0,00
WNOŚ.271.08.2018.GD 2018-07-09 2018-07-09 2018-11-15 TOPOL ul. Starzyce 13/2, 73-120 Chociwel Wycinka 28 szt. drzew (gatunki i obwody określone w decyzji Starostwa Powiatowego w Gryficach znak: RLiOŚ.613.73.2018 z dnia 30.05.2018 r.) Grzegorz Drążkowiak Umowa -- 0.00 7000.00 0,00
WNOŚ.272.1.2018.IS 2018-01-05 2018-01-05 2018-12-31 ADAMS ul. Śniadeckich 44, 72-300 Gryfice Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2018. Izabela Stachowska * strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac (usług) uzgodnione w trybie zapytania o cenę w wysokości nie przekraczającej kwoty 55000,00 zł Umowa -- 0.00 0.00 0,00
BZP.271.21.2018.ŁU 2018-03-30 2018-03-30 2018-04-06 FHU RIDEK ul. Borzozowa 2b/2, 72-300 Brojce Usługa polegająca na wykonaniu systemu wspomagającego proces filtracji i uzdatniania wody basenowej metada węgla aktywnego dla obiegów Wanny SPA oraz wykonanie systemów płukania filtrów na węgiel aktywny w celu zwiększenia żywotności złoża przez możliwość regeneracji poprzez umożlwienie płukania filtrów dwutlenkiem chloru. Łukasz Uldynowicz - -- 13000.00 15990.00 0,00
WNOŚ.272.2.2018.IS 2018-01-05 2018-01-05 2018-12-31 "MaJKa" al. Wolności 32 72-315 Resko Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2018 Izabela Stachowska * Całkowita wartość świadczonych usług na podstawie umowy nie przekroczy 10000,00 zł brutto. Umowa -- 0.00 10000.00 0,00
WOA.272.6.2018.AB 2018-05-02 2018-05-02 2018-12-31 Usługi Dziennikarskie ul. Kamieniecka 3 72-320 Trzebiatów Comiesięczna realizacja materiałów promocyjnych do dyspozycji Gminy Gryfice w tym: materiałów prasowych, dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej. Promocja Gminy Gryfice w portalu informacyjnym Gryfickie.info i w tygodniku regionalnym "Plus Miasta". Alicja Bojówka Umowa -- 0.00 20000.00 0,00
BZP.271.15.2018.ŁU 2018-03-02 2018-03-02 2018-03-15 FHU RIDEK ul. Brzozowa 2b, 72-304 Brojce Usługa polegająca na wykonaniu systemu wspomagającego proces filtracji i uzdatniania wody basenowej metoda węgla aktywnego dla obiegów basenu rekreacyjnego oraz brodzika dla dzieci. Łukasz Uldynowicz Umowa -- 11800.00 14514.00 0,00
WPG.272.22.2018 2018-07-31 2018-07-31 2018-10-12 FHU Ogólnobudowlana i Transportowa Łukasz Zasada ul. Sienkiewicza , 72-300 Gryfice Remont lokali mieszkalnych przy ul. Ks. St. Ruta 74/3 i ul. Ks. St. Ruta 74/1 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi instalacjami + aneks zawarty w dniu 24.09.2018 r. na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych Małgorzata Bęgowska * Część I zamówienia: remont lokalu mieszkalnego ul. Ks. St. Ruta 74/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji za kwotę 40840,82 zł; Część II zamówienia: remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. St. Ruta 74/1 w Gr Aneks nr 1 do umowy Nr WPG.272.22.2018 z dnia 31.07.2018 r. zawarty w dniu 24.09.2018 r. -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.08.07.2018.WR 2018-07-25 2018-07-25 2024-04-29 PPH KRAJAN Sp. z o.o. ul. Wiśniewa 18,89-400 Sępólno Krajeńskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak Umowa -- 0.00 18600.00 0,00
WPG.272.07.2018.KK 2018-07-09 2018-07-09 2018-09-09 NowoNET ul. Sienkiewicza 11, 72-3000 Gryfice Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo Krzysztof Kałęcki *zakończenie robót: 2 m-ce od daty podpisania umowy Umowa -- 0.00 31423.52 0,00
WOA.272.8.2018.AB 2018-07-24 2018-07-24 2018-08-03 MASTERE Artur Malicki ul. Jordana 4B, 70-844 Szczecin Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli kierownictwa oraz auditorów wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gryficach w zakresie wymagań Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015. Alicja Bojówka - -- 2500.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.02.2018.KM 2018-08-01 2018-08-01 2018-11-30 P.H.U. Marcin Binięda ul. M. J. Piłsudskiego 24, 72-300 Gryfice Kompleksowa pielęgnacja nawierzchni na stadionie miejskim położonym przy ul. Sportowej w Gryficach, w szczególności nowożenie profesjonalnymi nawozami, wykonanie oprysków zgodnie z e złożoną ofertą, miejscowe naprawienie nawierzchni boiska. Katarzyna Młynarska *należnośc płatna w równych ratach w terminach: I rata do 31.08.2018 r., II rata po zakończeniu trwania umowy. - -- 0.00 15000.00 0,00
WOA.272.7.2018.AB 2018-07-24 2018-08-01 2019-07-31 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Dostawa elektronicznego progamu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy Alicja Bojówka - -- 0.00 5600.00 0,00
- 2018-08-03 2018-08-03 2018-09-15 Wykonanie programu artystycznego Agencja Impresaryjna, 64-100 Leszno ul. Francuska 15 Henryk Chmiel * warunki umowy zastrzeżone - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.21.2018 2018-07-30 2018-07-30 2018-09-30 CALESCO S.A. ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin Remont pieca olejowego (wymiana naczynia przeponowego) w m. Przybiernówko 28 (część I) i wymiana kotła pieca olejowego w m. Ościęcin 1 (część II). Małgorzata Bęgowska * cześć I zamówienia: 615,00 zł brutto; część II zamówienia: 15375,00 zł brutto. - -- 0.00 15990.00 0,00
117/ENEAOświetelenie/OS/U/2018 2018-08-03 2018-08-03 2018-12-31 ENEA Oświetlenie Sp. zo.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Gryfice Małgorzata Bęgowska - -- 83200.00 102336.00 0,00
119/Enea Oświetlenie/OS/U/2018 2018-08-30 2018-08-30 2019-12-31 ENEA Oświetelenie Sp. zo.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Gryfice Małgorzata Bęgowska - -- 39500.00 48585.00 0,00
2018/0308/1275/SubA/DIS/OSA 2018-08-07 2018-08-07 2018-10-15 Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki Warszawa ul. Senatorska 14 Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Krzysztof Kałęcki *Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi: 310000,00 zł. Minister udziela w 2018 r. dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 155000,00 zł. - -- 0.00 0.00 0,00
WOA.272.7.2018.GKRPA.PS 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-30 Ewa Baron Consulting 76-032 Mielenko ul. Czereśniowa 2 Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty Marzena Gładka * strony ustalają stawkę za jedną godzinę wykonanej usługi z każdą rodziną w wysokości 60 zł brutto. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy 27000,00 zł brutto. - -- 0.00 27000.00 0,00
WPG.272.10.01.2018.WR 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-21 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak - -- 147044.89 180865.21 0,00
WOA.8141.3.2018.GKRPA.D 2018-09-14 2018-09-14 2018-11-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryficach z siedzibą w Gryficach ul. Wojska Polskiego 23 Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Niesamowita podróż seniorów w zdrowie wolne od uzależnień Marzena Gładka * Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 5000,00 zł. - -- 0.00 0.00 0,00
- 2018-09-14 2018-09-14 2018-09-16 Agencja Ochrony Osób i Mienia TOM, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice Prowadzenie ochrony imprezy Święto Plonów - Gryfice 2018 Błonia Parku Miejskiego w Gryficach Olga Bujanowska - -- 0.00 5854.80 0,00
WPG.272.10.09.2018.WR 2018-09-07 2018-09-07 2018-12-10 PEDROBUD Marcin Niżniowski ul. Szkolna 4, 72-342 Cerkwica Wybudowanie odcinka drogi dojazdowej do garaży przy ul. Niechorskiej w Gryficach, na terenie działki drogowej nr 19/53 obr. Gryfice 1 jeden. ewid. Gryfice - miasto oraz mechaniczne wyrównanie terenu przed garażami równiarką samojezdną. Włodzimierz Rączkowiak - -- 85284.55 104900.00 0,00
WOA.272.11.2018.AB 2018-08-20 2018-09-15 2018-09-15 STA-ART Krzysztof Kubalski Kielce Zorganizowanie występu artystycznego - Błonie Parku Miejskiego w Gryficach przy ul. Parkowej w dniu 15 września 2018 r. Alicja Bojówka - -- 0.00 5500.00 0,00
WOA.272.12.2018.AB 2018-09-10 2018-09-15 2018-09-15 Agencja WINDA Perzów 5/5, 63-642 Perzów Wykonanie programu artystycznego Alicja Bojówka - -- 0.00 14000.00 0,00
WOA.272.13.2018.AB 2018-09-10 2018-09-15 2018-09-15 Zespół Muzyczny, 72-300 Gryfice Zorganizowanie programu artystycznego Alicja Bojówka - -- 0.00 4500.00 0,00
WPG.272.11.09.2018.WR 2018-09-11 2018-09-11 2018-11-16 DANROB Posadzki Wołczyno 1/4, 72-300 Gryfice Utwardzenie odcinka nawierzchni gruntowej ulicy Wierzbowej w Gryficach płytami drogowymi typu IOMB układanymi w systemie pasowym Włodzimierz Rączkowiak - -- 89430.89 110000.00 0,00
WPG.272.25.2018 2018-09-19 2018-09-19 2018-10-19 FHU Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 13/8 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 29490.00 0,00
- 2018-09-14 2018-09-14 2018-09-16 Zespół Lekarzy Rodzinnych ul. Dworcowa 2, 72-300 Gryfice Przeprowadzenie zabezpieczenia medycznego w dniach 15-16.09.2018 r. Olga Bujanowska - -- 0.00 1500.00 0,00
WPG.272.21.09.2018.FS.SZ 2018-09-25 2018-09-25 2018-10-25 Działalność Usługowa Przybiernówko 51A, 72-300 Gryfice Oczyszczenie i udrożnienie 1400 mb rowów melioracyjnych na terenie Sołectwa Przybiernówko Sylwia Zielińska-Poźniak * Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 10220,00 zł w tym podatek VAT 23%. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.28.2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-10-03 Narcyz Kalinowski ul. Wincentego Witosa 12, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rapackiego 24/2 w Gryficach (roboty dodatkowe) wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 5606.19 0,00
WPG.272.09.2018.KK 2018-10-02 2018-10-02 2018-11-02 Firma Usługowa "BIELECKI" ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice Przebudowa dróg wewnętrznych (ul. Morelowa, ul. Malinowa, ul. Liliowa) obr. Gryfice 9, gmina Gryfice Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 12915.00 0,00
WPG.272.09.2018.KK 2018-09-28 2018-09-28 2018-10-15 Technologie Budowlano-Instalacyjne Marek Konarzewski ul. Żeromskiego, 72-300 Gryfice Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 50kW wraz z niezbędną armaturą w kotłowni Szkoły Podstawowej w Prusinowie Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 40000.00 0,00
WPG.272.03.09.2018.GS 2018-09-06 2018-09-06 2018-10-15 HERKULES Sp. z o.o. Sp. k. ul. Podgórska 34 32-500 Chrzanów Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 - Zadanie nr 5: ul. Fabryczna w Gryficach Grzegorz Szredziński - -- 0.00 46967.55 0,00
WPG.272.10.08.2018.KK 2018-08-30 2018-08-30 2018-10-13 Firma ZUBWiT MĘTLOWIE ul. Stefana Żeromskiego 43, 72-315 Resko Roboty dodatkowe określone protokołem konieczności wykonania robót z 22.08.2018 r. związane z wymianą sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP. Krzysztof Kałęcki dot. umowy WPG.272.09.05.2018.WR - -- 0.00 9373.15 0,00
WPG.272.09.08.2018.WR 2018-08-27 2018-10-11 2018-10-11 RODBUD Gryfice Janusz Rodkiewicz ul. J. Piłsudskiego 24 72-300 Gryfice Rozbiórka z wywozem gruzu i odpadów, ruiny dwóch budynków gospodarczych, zlokalizowanych na działce nr 83/11 obr. Gryfice 5 przy ul. Szewskiej 8 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak - -- 0.00 20884.51 0,00
1/10/2018.PI.OB 2018-10-02 2018-10-07 2018-10-07 EVELIN&FIT ul. Mleczna, 72-320 Trzebiatów Zorganizowanie imprezy sportowej Olga Bujanowska - -- 0.00 15000.00 0,00
USC.272.1.2018.JW 2018-09-24 2018-09-24 2018-11-18 BANDEX Zakład Introligatorski ul. Kręta, 72-320 Trzebiatów Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych Justyna Wojda - -- 0.00 42890.00 0,00
OSP.272.1.2018 2018-09-28 2018-09-28 2018-10-03 MAX HARTER ul. Filipowicza 1/14, 05-400 Otwock Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości Alicja Bojówka - -- 0.00 64920.00 0,00
WOA.8141.4.GKRPA.2018.D 2018-10-01 2018-10-01 2018-11-30 Stowarzyszenie Gryficka Akademia Przyszłości z siedzibą w Gryficach ul. Akacjowa 5d/4 Umowa o realizację zadania publicznego: Niesamowita podróż seniorów w zdrowie wolne od uzależnień Marzena Gładka * zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 5000,00 zł - -- 0.00 0.00 0,00
WNOŚ.271.16.2018.GD 2018-10-12 2018-10-12 2018-11-26 Firma Usługowa Melioracyjna i Prac Ziemnych Mariusz Gołka 76-039 Biesiekierz 63 D Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak - -- 0.00 45000.00 0,00
WPG.272.31.2018 2018-10-09 2018-10-09 2018-10-26 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Korekta posadowienia złącz kablowych w ciągu ul. Panoramicznej w Gryficach Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 4714.97 0,00
SM.5520.63.2018.MK 2018-10-01 2018-10-01 2018-11-10 ANMIT s.c. ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Mariusz Kmiecik * wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym na kwotę 68840,00 zł. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.29.2018 2018-10-03 2018-10-03 2018-12-14 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa ul. Sienkiewicza, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. St. Ruta 87/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji i wykonaniem dokumentacji technicznej instalacji c.o. gazowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę ww. instalacji Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 19496.55 0,00
WPG.272.30.2018.M.B. 2018-10-03 2018-10-03 2018-11-02 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa ul. Sienkiewicza, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 15/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 26900.00 0,00
WPG.272.09.2018.KK 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-29 Firma Handlowo-Usługowa KRIS BRUK Prusinowo, 72-300 Gryfice Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do parku w Prusinowie na działce nr 29/11 obr. Prusinowo Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 10000.00 0,00
WPG.272.32.2018.MB 2018-10-16 2018-10-16 2018-11-06 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa ul. Sienkiewicza, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rapackiego 24/2 w Gryficach (roboty dodatkowe) Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 10963.73 0,00
WPG.272.10.10.2018.KK 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-19 Usługi Ogólnobudowlany Adam Springer Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 102218.54 0,00
WPG.272.03.09.2018.GS 2018-10-01 2018-10-01 2018-10-15 Adam Springer Usługi Ogólnobudowlane Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Wykonanie zabudowy grzejników w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Sportowej 19 w Gryficach Grzegorz Szredziński - -- 0.00 13222.50 0,00
WPG.272.35.2018.KK 2018-10-03 2018-10-03 2018-12-31 Województwo Zachodniopomorskie Remont nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników wraz z budową miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej - dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach dla Szpitala Krzysztof Kałęcki * Gmina Gryfice udziela pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł - -- 0.00 0.00 0,00
- 2018-09-11 2018-09-11 2018-12-11 GIAP Sp. zo.o. z siedzibą Aleja Komisji Edukacji Narodowej 85, 02-777 Warszawa Usługa cyfryzacji danych oraz dostawę aplikacji Systemu GIS - SAMORZĄDOWA PLATFORMA DANYCH PRZESTRZENNYCH (SPDP) w Gminie Gryfice Aneta Chruścielewska - -- 0.00 20500.00 0,00
WPG.272.12.10.2018.WR 2018-10-12 2018-10-12 2018-12-11 P.P.U.H. POL-MAR Marek Niedźwiedzki ul. Młyńska, 73-150 Łobez Remont cząstkowych dróg gminnych (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obręb geodezyjny Lubieszewo) o nawierzchni brukowej, w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak - -- 34500.00 42435.00 0,00
WPG.272.33.2018.MB 2018-10-23 2018-10-23 2018-11-22 RE Solar Energy Power Sp. z o .o. Dostarczenie wraz z montażem elementów lampy solarnej fabrycznie nowej o parametrach technicznych zgodnych z zapisami zapytania ofertowego w m. Świeszewo Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 7832.64 0,00
WOA.8141.5.GKRPA.2018.D 2018-10-26 2018-10-26 2018-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 4 Gryfice z siedzibą 72-300 Gryfice Pl. Zwycięstwa 37 Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Picie alkoholu a powikłania chorobowe przy cukrzycy i chorobach układu krążenia". Marzena Gładka * Zleceniodawca przekaże na realizację zadania publicznego środki finansowe w wysokości 5000,00 zł. Umowa o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.01.07.2018.GS 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-28 SANI-TECH Grupa SBS ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński * Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 178719,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23% w tym za opracowanie dokumentacji technicznej 3690,00 zł brutto. - -- 0.00 178719.00 0,00
WPG.272.39.2018.MB 2018-11-15 2018-11-15 2018-12-15 PUH JASTAR ul. Rynek 23, 72-320 Trzebiatów Wymiana słupa oświetleniowego w m. Skowrony Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 4639.81 0,00
WPG.272.36.2018.MB 2018-11-06 2018-11-06 2018-12-21 MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach Małgorzata Bęgowska * część I zamówienia: dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Łąkowej w Gryficach za kwotę brutto 23062,50zł; część II zamówienia: dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie Ogrodu Japońskiego brutto 5289,00zł - -- 0.00 28351.50 0,00
WPG.272.10.11.2018.KK 2018-11-19 2018-11-19 2018-12-19 Usługi Ogólnobudowlane Adam Springer Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 48440.00 0,00
WPG.272.03.05.2018.GS 2018-05-17 2018-05-17 2019-02-28 Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9 71-063 Szczecin Wykonanie metodą "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Ościęcin, Gmina Gryfice (część II) Grzegorz Szredziński * opracowanie dokumentacji technicznej do dnia 31.10.2018; wykonawstwo robót do dnia 28.02.2019 r. - -- 0.00 677888.00 0,00
WPG.272.02.05.2018.GS 2018-05-17 2018-05-17 2019-02-28 Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9 71-063 Szczecin Wykonanie metodą "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice, Gmina Gryfice (część I) Grzegorz Szredziński * opracowanie dokumentacji technicznej do dnia 31.10.2018; wykonawstwo robót do dnia 28.02.2019 r. - -- 0.00 450000.00 0,00
WPG.272.17.11.2018.WR 2018-11-21 2018-11-21 2018-12-22 RODBUD ul. Piłsudskiego 24 c, 72-300 Gryfice Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice 4 jedn. ewid. Gryfice - miasto. Włodzimierz Rączkowiak - -- 72357.72 89000.00 0,00
WPG.272.27.2018.FS.SZ 2018-09-06 2018-09-06 2018-12-15 ZUK w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Remont drogi gminnej osiedlowej kostką polbruk przy bloku nr 7 w Prusinowie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. wraz przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla Sołectwa Prusinowo, Gmina Gryfice Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.27.2018.FS.SZ 2018-09-06 2018-09-06 2018-12-15 ZUK w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika w miejscowości Świeszewo, Sołectwo Świeszewo, Gmina Gryfice w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. - kontynuacja zadania wraz przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla Sołectwa Świeszewo, Gmina Gryfice Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 8 000,00 zł brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.24.2018.FS.SZ 2018-09-06 2018-09-06 2018-12-15 ZUK w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika w miejscowości Waniorowo, wg przedstawionego kosztorysu ofertowego z materiałów Gminy tj. kostka czerwona 6 cm - 34,04 m2, kostka szara 6 cm - 91,60 m2, kostka szara 8 cm - 8,00 m2, krawężnik drogowy - 182 szt, mieszanka (kruszywo drogowe) 20,00 ton, piasek suchosiany 23,46 ton zakupionych do budowy chodnika w 2017 r. (wg rozliczenia) będących w depozycie ZUK od 30.11.2017 r. wraz przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla Sołectwa Waniorowo, Gmina Gryfice. Pozostałe materiały Zakład zakupi w ramach zabezpieczonych środków na zadanie. Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 5050,09 zł brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.23.2018.FS.SZ 2018-09-06 2018-09-06 2018-12-15 ZUK w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stawno, Sołectwo Stawno, Gmina Gryfice w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. - kontynuacja zadania wraz przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla Sołectwa Stawno, Gmina Gryfice Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.25.2018.FS.SZ 2018-09-06 2018-09-06 2018-12-15 ZUK w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Otok, wg przedstawionego kosztorysu ofertowego z materiałów Gminy tj. kostka Holand szara 6 cm - 168,48 m2, kostka szara 6 cm - 16,52 m2, kostka szara 8 cm - 12,00 m2, kostka czerwona 6 cm - 77,40 m2, krawężnik drogowy - 300 szt, krawężnik drogowy skośny 4 szt, obrzeże chodnikowe 180 szt, mieszanka (kruszywo drogowe) 31,48 tony, piasek suchosiany 68,05 tony zakupionych do budowy chodnika w 2017 r. (wg rozliczenia) będących w depozycie ZUK od 27.11.2017 r. wraz przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla Sołectwa Otok, Gmina Gryfice. Pozostałe materiały Zakład zakupi w ramach zabezpieczonych środków na zadanie. Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 15733,28 zł brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG.272.25.2018.FS.SZ 2018-09-06 2018-09-06 2018-12-15 ZUK w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika w miejscowości Baszewice, wg przedstawionego kosztorysu ofertowego z materiałów Gminy tj. krawężnik drogowy - 120 szt, krawężnik skośny 8 szt, kostka brukowa szara 8 cm - 77,76 m2, kostka szara 8 cm - 10,88 m2, kostka czerwona 6 cm - 30,00 m2, kostka szara 6 cm - 75,00 m2, obrzeże chodnikowe 80 szt, mieszanka (kruszywo drogowe) 36,66 ton, piasek suchosiany 45,84 ton zakupionych do budowy chodnika w 2017 r. (wg rozliczenia) będących w depozycie ZUK od 24.11.2017 r. wraz przygotowaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń związanych z wykonaniem robót oraz obsługą geodezyjną dla Sołectwa Baszewice, Gmina Gryfice. Pozostałe materiały Zakład zakupi w ramach zabezpieczonych środków na zadanie. Sylwia Zielińska-Poźniak * wartość za wykonanie przedmiotu porozumienia nie może przekroczyć kwoty 13446,03 zł brutto. - -- 0.00 0.00 0,00
WPG/7031/11/11/2018/MB 2018-11-30 2019-01-01 2019-12-31 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Gdańsk ul. Heweliusza 9 Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Małgorzata Bęgowska * przewidywane łączne wynagrodzenie wykonawcy w okresie realizacji umowy (zawierające podatek VAT w wysokości 23%) wyniesie razem brutto 915441,49 zł. - -- 0.00 915441.49 0,00
WPG/7031/9/11/2018/MB 2018-11-30 2019-01-01 2019-12-31 ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów. Małgorzata Bęgowska * przewidywane łączne wynagrodzenie wykonawcy wyniesie brutto 1225742,33 zł przy uwzględnieniu prognozy oraz szacowanych zużyć w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. - -- 0.00 1225742.33 0,00
WPG/7031/10/11/2018/MB 2018-11-30 2019-01-01 2019-12-31 ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Małgorzata Bęgowska * przewidywane łączne wynagrodzenie wykonawcy wyniesie brutto 433635,68 zł przy uwzględnieniu prognozy oraz szacowanych zużyć w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. - -- 0.00 433635.68 0,00
WPG.272.41.2018.MB 2018-11-26 2018-11-26 2018-12-26 AM-BUD Arkadiusz Bednarek Wrzosowo 177, 72-400 Kamień Pomorski Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kamienna Brama 2c/5 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji. Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 23100.00 0,00
WPG.272.38.2018.MB 2018-11-14 2018-11-14 2018-12-14 MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych w m. Dziadowo, Brodniki i Smolęcin Gmina Gryfice (część I Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Dziadowo za kwotę brutto 8523,90 zł; część II Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej w m. Brodniki za kwotę brutto 6150,00 zł; część III Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej w m. Smolęcin za kwotę brutto 9999,90 zł). Małgorzata Bęgowska - -- 0.00 24673.80 0,00
WPG.272.11.2018.KK 2018-12-03 2018-12-03 2019-02-03 PPH KRAJAN Sp. z o.o. Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szatni przy boisku sportowym w Trzygłowie, Gmina Gryfice Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 19440.00 0,00
WPG.272.11.2018.KK 2018-11-29 2018-11-29 2018-12-29 Usługi Ogolnobudowlane Adam Springer Ościęcin 9, 72-300 Gryfice Wykonanie remontu wiaty przystankowej komunikacji miejskiej przy drodze do szpitala w Gryficach Krzysztof Kałęcki - -- 0.00 19117.85 0,00