herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

Rejestr zamówień

Rejestr zamówień jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa wykonawcy Opis zamówienia Pracownik Umowa Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
PI.272.1.2017.OB 2017-01-03 2017-06-24 2017-06-24 Bogdan Kukier Maxel, ul. 1 Maja 78, 19-335 Prostki Autorski koncert estradowy Olga Bujanowska (PI) Umowa 0.00 6540.00 0,00
PI.272.2.2017.OB 2017-01-11 2017-01-15 2017-01-15 Audio Company, ul. Królowej Jadwigi 37/13, 70-261 Szczecin Realizacja koncertu Olga Bujanowska (PI) Umowa 0.00 2900.00 0,00
PI.272.3.2017.OB 2017-01-11 2017-01-15 2017-01-15 "Jary OZ Managenent", ul. Grunwaldzka 48/4, 81-754 Sopot Wykonanie programu artystycznego Olga Bujanowska (PI) Umowa 0.00 8330.00 0,00
WPG.272.01.01.2017.MK 2017-01-18 2017-02-01 2017-12-31 Firma Usługowa-Włodzmierz Żądło, ul. Rapackiego 15/5, 72-300 Gryfice Konserwacja 767 punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Gryfice Monika Kusiakiewicz (WPG) Umowa 0.00 34100.00 0,00
WOA/2600/02/2017CG 2017-01-16 2017-01-16 2017-12-31 Partner XXI-Pik, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych Celina Grzybowska (WOA) Umowa 21000.00 0.00 0,00
WPG.272.01.01.2017.GS 2017-01-04 2017-01-04 2017-04-06 ZUBWiT "MĘTLOWIE"- Cezary Metel i Dariusz Mętel, ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "Przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 1522563.49 0,00
WOA.2600.01.2017.CG 2017-01-16 2017-01-16 2017-12-31 "Japogar" S.J. ul. Kościuszki 36, 72-300 Gryfice Sprzedaż i dostarczanie środków czystości Celina Grzybowska (WOA) Umowa 12000.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.1.GKRPA.2017.T 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Agnieszka Mitrowicz, ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 8640.00 0,00
WOA.8140.1.GKRPA.2017.DC 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w 2017 roku Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 150000.00 0,00
2151.10.2017.GKRPA.10 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Wiesława Studzińska Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta "Hobbit" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.6.2017.GKRPA.5 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Dorota Śnigurowicz Pełnienie opieki pedagogicznej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy oraz sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.5.2017.GKRPA.8 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Anna Finik Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.4.2017.GKRPA.4 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Teresa Łukaszewska Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie oraz nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.2.2017.GKRPA.2 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Jolanta Zinger Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej w Gryficach przy Szkole Podstawowej Nr 3 Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
2151.1.2017.GKRPA.1 2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Monika Lal Pełnienie opieki pedagogicznej nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa zlecenie 0.00 0.00 0,00
WOA.8141.1.GKRPA.2017.D 2017-01-10 2017-01-01 2017-12-31 Gryickie Stowarzyszenie Klub Abstyneta Rega, ul. W. Polskiego 23, 72-300 Gryfice Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice-prowadzenie klubu abstynenta Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 21510.53 0,00
WNOŚ.272.1.2017.MJ 2017-01-13 2017-01-13 2017-12-31 Rzeczoznawca Majatkowy - Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów Wyceny nieruchomości Marek Jędraszewski (WNOŚ) Umowa 0.00 30000.00 0,00
2150.3.2017 2017-01-13 2017-01-16 2018-01-15 Krystyna Stawicka Prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Gryficach Karina Markowska (WOA) Umowa zlecenie 0.00 6000.00 0,00
WOA.1333.2.2017.DI 2017-01-13 2016-11-29 2017-01-13 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. ul. Hanny Januszewskiej 1, 60-195 Poznań Szkolenie z obsługi programu SIGID Księgowość budżetowa oraz SIGID Kadry i Płace Daniel Igielski (WOA) Zlecenie 0.00 5400.00 0,00
S-930/2017 2017-01-18 2017-01-18 2017-03-18 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. ul. Hanny Januszewskiej 1, 60-195 Poznań Sprzedaż programu SIGID Daniel Igielski (WOA) Umowa 525.00 645.00 0,00
WNOŚ.272.01.2017.IS 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 Dr n. wet. Adam Urbański, Lecznica Weterynaryjna "ADAMS", ul. Śniadeckich 44, 72-300 Gryfice. Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gryfice Izabela Stachowska (WNOŚ) Umowa 0.00 55000.00 0,00
WOA. 272.2.2017.AB 2017-01-24 2017-01-24 2017-06-30 Drukarnia Laser-Grant- Wojciech Włostrwski, Kostrogaj 1, 09-400 Płock Druk miesięcznika samorządowego Gminy Gryfice pt. "Przegląd Gryficki" wraz z dostawą Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 9900.00 0.00 0,00
WNOŚ.272.02.2017.IS 2017-01-02 2017-01-02 2017-12-31 "MaJKa" Krystyna Bogoniewska, al. Wolności 32/1, 72-315 Resko Świadczenie usług odławiania i transportu psów z terenu gminy Gryfice do Komunalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach Izabela Stachowska (WNOŚ) Umowa 0.00 3000.00 0,00
WOA.272.2.2017.AB 2017-02-01 2017-02-01 2017-12-31 AKSON Ryszard de Lewin-Lewiński, ul. Czcibora 28b, 73-150 Łobez Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gryficach i gminnych jednostkach organizacyjnych Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 0.00 3500.00 0,00
WOA.272.01.02.2017.LW 2017-01-24 2017-01-24 2017-12-31 JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa Dostawa kaset, tuszy i tonerów Leszek Wójcikiewicz (WOA) Umowa 0.00 95845.29 0,00
WPG.272.01.01.2017.ML 2017-01-31 2017-01-31 2017-09-14 SZABALKIN com. Maciej Szabałkin, Lubanowo 19, 74-111 Lubanowo Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji "WESTPOMERANIAN GREENFIELD 2017 Marika Lewandowska (WPG) Umowa 0.00 12300.00 0,00
12/2.19/2016 2017-02-08 2017-02-08 2017-04-30 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Fosa Staromiejska 30/6, Toruń Udział w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan" Marika Lewandowska (WPG) Umowa 0.00 0.00 0,00
SEG.3153.1.2017 2017-03-20 2017-05-01 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w 2017 roku Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 0.00 124031.00 0,00
SK.272.1.2017 2017-01-18 2017-01-18 2017-12-31 Superportal24 Tomasz Krupecki, ul. Niepodległości 60E/1a, 72-300 Gryfice Realizacja materiału audio-wizyjnego dotyczącego wydarzeń z Gminy Gryfice i emitowanie go na portalu internetowym Superportal.24 Henryk Chmiel (SK) Umowa 0.00 14400.00 0,00
WNOŚ.272.03.2017.IS 2017-02-14 2017-02-14 2017-12-31 "EMI-ZOO" Hurtownia Artykułów Zoologicznych, Marcin Muszkało, ul. Radomska 11, 78-100 Kołobrzeg Zakup i dostawa suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 Izabela Stachowska (WNOŚ) umowa 0.00 5000.00 0,00
WPG.272.01.02.2017.A.W. 2017-02-13 2017-02-13 2017-03-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz, ul. 3 Maja 49a, Nowogard Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 12 w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa 0.00 18900.00 0,00
WPG.272.02.04.2017.A.W. 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polska 107, 72-300 Gryfice Budowa donic na terenie rekreacyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa 0.00 7215.73 0,00
WPG.272.02.04.2017.A.W. 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-30 Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Pancewicz ul. Wojska Polskiego 107, 72-300 Gryfice Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kamienna Brama 1 w Gryficach Alicja Wiznerowicz (WPG) umowa 0.00 19227.78 0,00
ABI.272.01.2017.LW 2017-03-23 2017-03-23 2017-05-31 ProtectIT Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 lok. 606, 93-578 Łódź Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Gryficach Leszek Wójcikiewicz (WOA/ABI) umowa 0.00 5891.70 0,00
SEG.3153.1.2017 2017-03-20 2017-03-20 2017-12-31 Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice Udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia działalności w świetlicach wiejskich w roku 2017 Alicja Bojówka (WOA/SEG) umowa 0.00 124031.00 0,00
UMOWA 2017-04-11 2017-04-11 2017-12-31 "STRUGA" S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie, polegające na unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego Jolanta Mazurek (WF/SKG) umowa 0.00 3402.00 0,00
WPG/7031/9/04/2017/MK 2017-04-10 2017-04-10 2018-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Krzysztof Kałęcki (WPG) umowa 5000.00 0.00 0,00
WPG.272.01.03.2017.GS 2017-03-16 2017-03-16 2018-03-30 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie Wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105" Grzegorz Szredziński (WPG) umowa 0.00 1525106.38 0,00
WPG.272.02.03.2017.FS.SZ 2017-03-30 2017-03-30 2017-05-31 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Remont drogi gminnej polegający na uzupełnieniu ubytków w drodze tłuczniem - utwardzenie w m. Zaleszczyce (Kolonia nr 8-11), Sołectwo Zaleszczyce w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie 0.00 20000.00 0,00
WPG.272.04.04.2017.FS.SZ 2017-04-14 2017-04-14 2017-05-13 F.H.U. Ogólnobudowalana i Transportowa Łukasz Zasada, ul. Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo- Sołectwo Rzeskowo w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) umowa 0.00 4700.00 0,00
WPG.272.05.04.2017.FS.SZ 2017-04-24 2017-04-24 2017-11-30 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 845013Z na działce nr 305 w miejscowości Rzęskowo. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) umowa 0.00 14000.00 0,00
WPG.272.06.04.2017.FS.SZ 2017-04-27 2017-04-27 2017-12-31 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Koszenie terenów zielonych w 26 sołectwach gminy Gryfice w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) porozumienie 0.00 33586.50 0,00
WPG.272.01.02.2017.SZ.FS 2017-03-24 2017-03-24 2017-04-23 H.U.P. KaJoteS, Krzysztof Strzelka, ul. Stepowa 16, 87-100 Toruń Wykonanie wiaty przystankowej o wym. 3,80m x 2,00m x 2,50m oraz jej transport i montaż w m. Przybiernówko, Sołectwo Przybiernówko w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Sylwia Zielińska-Poźniak umowa 0.00 5302.53 0,00
BZP.271.08.2017.ŁU 2017-02-22 2017-03-22 2017-03-16 Usługi Ogolnobudowlane Marcin Niedźwiedzki, Prusinowo 28/4, 72-300 Gryfice Wymiana parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy na parapety wykonane z kamienia w 7 oknach. Łukasz Uldynowicz (BZP) zamówienie 0.00 10500.00 0,00
BZP.271.MEW@.2017.ŁU 2017-05-05 2017-05-05 2017-05-12 F.H.U. AUTO-COLOR Zbigniew Prośniewski, ul. Jana Dąbskiego 6, 72-300 Gryfice Przeprowadzenie konserwacji 54 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "MEW@-Morze Cyfrowych Kompetencji" oraz 5 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Paszport do eIntegracji- Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w Powiecie Gryfickim" Łukasz Uldynowicz (BZP) Zamówienie 0.00 4551.00 0,00
WOA.272.03.01.2017. LW 2017-04-12 2017-04-12 2017-06-30 Infonet Project S.A., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko Biała Dostarczenie bezterminowej licencji na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w siedzibie Gminy Gryfice. Leszek Wójcikiewicz (WOA/ABI) umowa 0.00 18511.50 0,00
2150.61.2017/1/ML 2017-03-30 2017-03-30 2017-09-30 Jarosław Poteralski Koordynowanie zespołu panującego nad Programem Rewitalizacji w ramach projektu pn. " W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" Marika Lewandowska (WPG) Umowa zlecenie 0.00 4800.00 0,00
WPG.272.01.04.2017.ACh 2017-04-25 2017-04-25 2018-04-25 Piotr Kowalski - biuro projektowe, ul. Sowia 34c, 70-792 Szczecin Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego Aneta Chruścielewska (WPG) Umowa 0.00 35670.00 0,00
WPG.7013.01.02.2017.GS 2017-02-09 2017-02-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach Wykonanie zadania pn. "Wykonanie prac remontowych kościoła, w tym wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 200000.00 0,00
WPG.7013.01.03.2017.GS 2017-03-09 2017-03-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie Wykonanie zadania pn. "Remont ławek w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 20000.00 0,00
WPG.7013.02.03.2017.GS 2017-03-09 2017-03-09 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górzycy Wykonanie zadania pn. "Odnowienie ścian wewnątrz kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża w Otoku" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 20000.00 0,00
WOA.8141.1.3.GKRPA.2017.P 2017-02-20 2017-03-01 2017-12-31 "DAK" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4c/1, 72-300 Gryfice Cotygodniowe wydawanie dodatku tematycznego "Świat na trzeźwo" w tygodniku "Gryfickie Echa" Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 5000.00 0,00
WOA.8141.1.8.GKRPA.2017.R 2017-05-10 2017-06-01 2017-12-31 Archidiecezja Szczecińsko- Kamieńska Radio PLUS Gryfice, ul. 3 Maja 17, 72-300 Gryfice Przygotowanie, przeprowadzenie i wyemitowanie audycji radiowych poświęconych problemom uzależnień i przemocy w rodzinie z wykorzystaniem informacji związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 5600.00 0,00
WOA.8141.1.5.GKRPA.2017.PP 2017-04-20 2017-05-08 2017-05-16 Dialog Centrum Edukacji i profilaktyki, ul. Mariana Smoluchowskiego 8/25, 30-069 Kraków Przeprowadzenie 42 godzin warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia dla uczniów szkół podstawowych oraz dwóch szkoleń dla rodziców w dniach 8-16 maja 2017 roku Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 7100.00 0,00
WOA.8141.1.6.GKRPA.2017.PS 2017-04-25 2017-05-15 2017-10-15 Consulting Ewa Baron, ul. Czereśniowa 2, 76-032 Mielenko Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej, kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także rodzin objętych procedurą Niebieska Karta. Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 30000.00 0,00
WPG.271.01.05.2017.ML 2017-05-31 2017-05-31 2017-08-31 ESSENCE FILM Maciej Krzak, ul. W. Polskiego 70/5, 72-300 Gryfice Wykonanie filmu reklamowego promującego strefę inwestycyjną C "przy Redze" w Gminie Gryfice w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice" Marika Lewandowska Umowa 3850.00 5000.00 0,00
272/02/06/2017.WR wraz z Aneksem nr 1, nr 2 i nr 3 2017-06-14 2017-06-14 2017-09-14 Usługowy Zakład Budowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c. ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo Przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną Włodzimierz Rączkowiak (WPG) Umowa 227334.86 279621.88 0,00
WPG.272.06.2017.FS.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-26 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa, Łukasz Zasada, Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Wykonanie dokończenia drewnianej altany w sołectwie Rybokarty. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Umowa 0.00 6000.00 0,00
WPG.272.09.06.2017.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-21 Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej 845043Z w miejscowości Stawno. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie 0.00 0.00 0,00
WPG.08.06.2017.FS.SZ 2017-06-27 2017-06-27 2017-07-21 Zakład Usług Komunalnych ul. Zielona 5,72-300 Gryfice Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stawno w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r. Sylwia Zielińska-Poźniak (WPG) Porozumienie 0.00 0.00 0,00
04/ENEA/OS/RO6/2017 2017-06-05 2017-06-05 2017-12-15 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin Wykonanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg, placów, i mostów znajdujących się na terenie gminy Gryfice. Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 148290.00 182396.70 0,00
66/ZP/AiSO/2017 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 500000.00 0,00
SM.5520.10.2017.MK 2017-03-29 2017-04-03 2019-04-02 ANMIT S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Świadczenie usług serwisowych elementów Systemu Monitoringu Miejskiego Mariusz Kmiecik (SM) Umowa serwisowa 1529.99 1987.68 0,00
SM.5520.06.2017.MK 2017-05-23 2017-05-23 2017-07-01 ANMIT S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin Rozbudowa monitoringu miejskiego Mariusz Kmiecik (SM) Umowa 0.00 97850.00 0,00
52/T/17 2017-01-01 2017-01-01 2017-12-31 Gustaw Gemini Spółka z o.o. ul. Lyskowskiego 18, Szczecin Ochrona obiektu w systemie monitoringu sygnałów alarmowych Mariusz Kmiecik (SM) Umowa 1800.00 0.00 0,00
WPG.7013.01.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-11-30 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki , Wyszobór, 72-310 Płoty Malowanie ścian, wymiana rynien i rur spustowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rotnowie Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 10000.00 15518.63 0,00
WOA.8141.1.9.GKRPA.PP.2017.RB 2017-05-17 2017-05-22 2017-05-25 KURTYNA ul. Kordiana 60/49, 30-653 Kraków Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla uczniów szkół podstawowych Gminy Gryfice Regina Borowiak (WOA/GKRPA) Umowa 0.00 5832.00 0,00
WPG.271.06.2017.KK 2017-06-21 2017-06-21 2017-07-04 Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany, Kazimierz Nałódka ul. Szafirowa 4, 72-300 Gryfice Budowa oświetlenia ulicznego przy garażach na ul. Niechorskiej w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 6976.60 0,00
WPG.271.05.2017.KK 2017-06-19 2017-06-19 2017-07-09 F.H.U. Ogólnobudowlana i Transportowa , Łukasz Zasada, ul. Sienkiewicza 29, 72-300 Gryfice Remont elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 7847.25 0,00
WPG.271.05.2017.KK 2017-06-19 2017-06-22 2017-08-22 Ryszard Ostrycharz, Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych, ul. Osiedle 40-lecia 41/2 73-155 Węgorzyno Zagospodarowanie stawu w miejscowości Lubieszewo na cele rekreacyjno-sportowe Krzysztof Kałęcki (WPG) Umowa 0.00 50481.60 0,00
WNOŚ.0272.3.2017.MJ 2017-06-27 2017-06-27 2017-08-27 Konrad Barczak Usługi Gleboznawcze, ul. Rodła 41C, 75-361 Koszalin Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Marek Jędraszewski (WNOŚ) Umowa 0.00 6000.00 0,00
WPG.272/03/07/2017.WR 2017-07-05 2017-07-06 2017-09-12 "Archika-Design" Katarzyna Sucholas, ul. Klonowa 4a/6, 72-300 Gryfice Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi tj. przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami w budynku administracyjno- biurowym przy Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice Włodzimierz Rączkowiak (WPG) Umowa 0.00 9476.00 0,00
11843/2017/OD3/RR5 2017-03-28 2017-03-28 2017-09-28 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Przyłączenie instalacji w obiekcie Strefa inwestycyjna "C" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 4103.85 0.00 0,00
11843/2017/OD3/RR5 2017-06-22 2017-06-27 2017-09-28 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Przyłączenie instalacji w obiekcie Strefa inwestycyjna "C" Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 5086.89 0.00 0,00
2153.3.2017 2017-05-24 2017-05-24 2017-08-31 Michał Podleśny ul. Reduty Ordona 26, 71-202 Szczecin Opracowanie Koncepcji Urbanistycznych Umacniania Centrów Więzi Społecznych w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 30000.00 0,00
WPG.272.02.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-07-01 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin Przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych w ramach projetu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 18000.00 0,00
WPG,272.01.06.2017.GS 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu projektowego i liderów uczestniczących w tworzeniu Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. "W poszukiwaniu zapomnianego potencjału - przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Grzegorz Szredziński (WPG) Umowa 0.00 12000.00 0,00
013/500/2017 2017-06-29 2017-06-29 2018-06-30 Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o. ul. Dubolis 114/116, 93-456 Łódź Udzielenie licencji na używanie systemu teleinformatycznego: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST Daniel Igielski (WOA) Umowa 0.00 18942.00 0,00
WOA.272.4.2017 2017-05-02 2017-05-01 2018-04-30 Adwokat Igor Frydrykiewicz, KAncelaria Adwokacka w Szczecinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Gminy Gryfice w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 Alicja Bojówka (WOA/SEG) Umowa 0.00 5199.00 0,00
WOA.272.5.2017.AB 2017-06-30 2017-07-01 2017-06-30 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy. Alicja Bojówka TAK 4552.85 5600.00 5 600,00
WNOŚ.272.2017.GD 2017-07-24 2017-07-25 2017-08-24 Zakład Usług Melioraacyjnych HYDROMEL Wiolette Kujawska, 77-324 Bińcze 13 Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej - 5 obiektów - miasto Gryfice Grzegorz Drążkwiak Umowa 17855.84 21962.68 21 962,68
WNOŚ.272.06.2017 2017-07-26 2017-07-26 2017-10-26 HIDRODISENO Paweł Blazer ul. Bogusława Krzywoustego 51/15, 70-317 Szczecin Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geodezyjnym 65/6 obr. Gryfice 7 wynikającej z zabudowy działki o nr geodezyjnym 65/23 obr. Gryfice 7 Grzegorz Drążkowiak Umowa 6504.07 8000.00 8 000,00
WPG.272.01.08.2017.GS 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 PRD Nowogard S. A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach Grzegorz Szredziński Umowa 185.00 228.00 228,00
WPG.271.08.2017.KK 2017-08-02 2017-08-02 2017-09-01 ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o., ul. Niechorska 19E, 72-300 Gryfice Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Szewskiej w Gryficach w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego Krzysztof Kałęcki Umowa 20.00 25.00 25,00
WPG.272.02.08.2017.ACh 2017-08-01 2017-08-01 2019-02-28 MPSPlan Grzegorz Kołosionek, ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice zgodnie z uchwałą nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice Aneta Chruścielewska Umowa 64899.00 78825.77 79 825,77
WPG.271.07.2017.K.K. 2017-08-07 2017-08-07 2017-08-22 PIT Park Sp. z o.o. - Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach. Krzysztof Kałęcki Umowa 16.00 20.00 20,00
WPG.272.04.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewki "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej do przyłącza gazowego do istniejących odbiorników gazu w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 6900.00 8487.00 8 487,00
WPG.272.05.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewki "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej do przyłącza gazowego do istniejących odbiorników gazu w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 21 przy ul. Wałowej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 3900.00 4797.00 4 797,00
WPG.272.06.08.2017.WR 2017-08-08 2017-08-08 2017-12-06 Marek Konarzewki "TBI" Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kamienna Brama 2 w Gryficach oraz na wybudowanie nowego odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przed budynkiem. Włodzimierz Rączkowiak Umowa 5400.00 6642.00 6 642,00
WPG.272.05.2017.WR + Aneks nr 1 z dnia 24.07.2017 2017-05-31 2017-06-05 2017-08-04 Hurtownia "U Jacka" Kamieniarstwo Jacek Maćkowiak, ul. Niekładzka 3B, 72-300 Gryfice Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu Włodzimierz Rączkowiak Umowa 100000.00 123000.00 123 000,00
WPG.272.08.09.2017.WR 2017-09-26 2017-09-26 2017-12-20 Marek Konarzewski TBI Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 5447.17 6700.02 6 700,02
WPG.272.09.09.2017.KK + aneks nr 1 z 6.10.2017 r. 2017-09-28 2017-10-31 2017-10-16 Ogólnobudowalny Zakład Produkcyjno-Usługowym "OZPU" Hanryk Sosnówka, ul. Nowy Świat 13, 72-300 Gryfice Wybudowanie miejsca parkingowego na 8 stanowisk, z odwodnieniem, na działce nr 28 w m. Górzyca gm. Gryfice, obręb geodezyjny Górzyca Krzysztof Kałęcki Umowa 21859.08 26886.67 5 027,59
WPG.27209.2017.WR 2017-09-20 2017-09-20 2017-12-19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NAT-BUD" Wasilewski Paweł, Aleja Tysiąclecia 2D/34, 78-600 Wałcz Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Tuta 4/3 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak Umowa 7700.00 9471.00 9 471,00
WPG.272.10.10.2017.WR 2017-10-13 2017-10-13 2017-12-23 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAT-BUD Wasilewsi Paweł, Al. Tysiąclecia 2D/34 78-600 Wałcz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21 w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 w obr. 5 Gryfice, oraz budowy grodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń Włodzimierz Rączkowiak Umowa 5000.00 6150.00 6 150,00