herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

25 Po/VII/WNOŚ-25 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci tych gruntów

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia POBIERZ

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty POBIERZ

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242 fax. 91-38-53-207,
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
e-mail: jedraszewski@urzad.gryfice.eu
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.