Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

07 Po/IX/WNOŚ-07 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- wniosek Pobierz wniosek w pliku Word
- kopia mapy zasadniczej
- kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 218 tel. 91-38-53-204 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Brak opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 47 a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm).
§ 5 Rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz.125).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zawiadomienie przekazywane jest do ewidencji ludności Wydziału Ogólno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz Urzędu Pocztowego.

aktualizacja: 15.11.2017 r.