herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

07 Po/IX/WNOŚ-07 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek 
- kopia mapy zasadniczej
- kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Opłaty

Brak opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm).
Rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2012 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz.125).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zawiadomienie przekazywane jest do Ewidencji Ludności, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz Urzędu Pocztowego.