herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/IX/USC-08 Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu, wydawanie odpisów z aktu

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Pobierz wniosek w pliku PDF

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
email: usc@urzad.gryfice.eu,
wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064).

Tryb odwoławczy

W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek do Kierownika Urzędu Stanu o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu.
W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego w Gryficach o unieważnienie aktu zgonu.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
- pozostały małżonek(ka);
- krewni zstępni;
- krewni wstępni;
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

aktualizacja: 25.05.2018 r.