herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

21 Po/VIII/WNOŚ-21 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

a) wniosek Pobierz wniosek w pliku Word
b) załączniki (dot. osób fizycznych):

  • oświadczenie - składają wnioskodawcy, którzy użytkują nieruchomości zabudowane budynkami przedwojennymi,

  • opinia stwierdzająca zrealizowanie min. stanu surowego zamkniętego dla indywidualnego budownictwa jednorodzinnego lub zakończenie procesu inwestycyjnego dla pozostałego budownictwa (wydaje Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej na podstawie oświadczenia kierownika budowy) - składają wnioskodawcy, którzy użytkują nieruchomości zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę,

  • opinia o zgodności zainwestowania z wydanym pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym planem realizacyjnym bądź wydaną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie w przypadkach gdy oddanie obiektu do eksploatacji nastąpiło po 1 stycznia 1995 roku (wydaje Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej),

  • odpis z księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny.

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.

aktualizacja: 15.11.2017 r.