Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

21 Po/VIII/WNOŚ-21 Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

a) wniosek Pobierz wniosek w pliku Word
b) załączniki (dot. osób fizycznych):

 • oświadczenie - składają wnioskodawcy, którzy użytkują nieruchomości zabudowane budynkami przedwojennymi,

 • opinia stwierdzająca zrealizowanie min. stanu surowego zamkniętego dla indywidualnego budownictwa jednorodzinnego lub zakończenie procesu inwestycyjnego dla pozostałego budownictwa (wydaje Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej na podstawie oświadczenia kierownika budowy) - składają wnioskodawcy, którzy użytkują nieruchomości zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę,

 • opinia o zgodności zainwestowania z wydanym pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym planem realizacyjnym bądź wydaną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie w przypadkach gdy oddanie obiektu do eksploatacji nastąpiło po 1 stycznia 1995 roku (wydaje Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej),

 • odpis z księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny.


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 215 tel. 91-38-53-242, fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.

aktualizacja: 15.11.2017 r.