herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/VII/WNOŚ-09 Wydanie zaświadczenia w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwo rolne

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 218 tel. 91-38-53-204 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku zaświadczeń w celach emerytalno – rentowych, szkolnych i na potrzeby opieki społecznej.