herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/VII/WNOŚ-09 Wydanie zaświadczenia w jakich latach rodzice posiadali gospodarstwo rolne

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku zaświadczeń w celach emerytalno – rentowych, szkolnych i na potrzeby opieki społecznej.