Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VII/WNOŚ-08 Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje rolnicze

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 218 tel. 91-38-53-204 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

 


Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.


Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1257).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie do Kancelarii Notarialnej przy zakupie gruntów rolnych.

aktualizacja: 15.11.2017 r.