herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VII/WNOŚ-08 Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje rolnicze

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 218 tel. 91-38-53-204 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie do Kancelarii Notarialnej przy zakupie gruntów rolnych.

aktualizacja: 15.11.2017 r.