herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/VII/WF-04 Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego.
W przypadku konieczności wniesienia opłaty skarbowej – dokument potwierdzający uiszczenie tej opłaty.
Pobierz wniosek w pliku PDF

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207

Opłaty

17,00 zł - w sprawie wydania zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego.

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 30.11.2017 r.