Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/VII/WF-04 Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego.
W przypadku konieczności wniesienia opłaty skarbowej – dokument potwierdzający uiszczenie tej opłaty.
Pobierz wniosek w pliku PDF


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207


Opłaty

17,00 zł - w sprawie wydania zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego.


Termin i sposób załatwienia

7 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 10.10.2019 r.