herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

04 Po/VII/WF-04 Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego.
W przypadku konieczności wniesienia opłaty skarbowej – dokument potwierdzający uiszczenie tej opłaty.

Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku PDF

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

17,00 zł - w sprawie wydania zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.