Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

03 Po/VII/WF-03 Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie ewidencji podatkowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.111 (I piętro) tel. 91-38-53-228 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł.


Termin i sposób załatwienia

Do 7dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

aktualizacja: 10.10.2019 r.