herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/IX/USC-01 Rejestracja urodzenia dziecka - sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. gdy rodzice są małżeństwem:

  • dowody osobiste rodziców,

  1. gdy matka jest panną:

  • dowód osobisty matki,

  1. gdy matka jest rozwiedziona:

  • dowód osobisty matki,

  1. gdy matka jest wdową:

  • dowód osobisty matki,

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: wojda@urzad.gryfice.eu, usc@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2064).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Urodzenie dziecka, które nastapiło w Gryficach należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka przez szpital czy klinikę, natomiast martwe urodzenie dziecka w terminie 3 dni.

aktualizacja: 25.05.2018 r.