herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

18 Po/VII/USC-18 Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Do wglądu: dokument tożsamości.

Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211.
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, maksymalnie do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 682) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2064).