herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

14 Po/VI/USC-14 Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

"Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia" lub "Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa" lub "Wniosek o odtworzenie aktu zgonu".

Załączniki:

- dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,

- zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,

- zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.

Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia - 39,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2064).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.