herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

11 Po/VI/USC-11 Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

"Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska". 
Pobierz wniosek w pliku PDF
"Wniosek o zmianęimienia i/lub nazwiska dziecka".
Pobierz wniosek w pliku PDF

  1. Załączniki:

"Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka" (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

"Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska" - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) – 37,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października  2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 10)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.