herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/IX/USC-10 Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka.

  2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Gryficami.

  3. Do wglądu:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu, czerwinska@urzad.gryfice.eu,
wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.